Θεοδωρακοπούλου Θωμαΐτσα

Η Θωμαΐτσα Θεοδωρακοπούλου είναι διδάκτωρ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και πτυχιούχος της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών (του τμήματος Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, με ειδίκευση στην Ψυχολογία). Είναι κάτοχος επιπλέον δύο Μεταπτυχιακών τίτλων, Μsc in Cognitive Neuropsychology από το University of Essex και ΜΑ στην Εκπαίδευση Ενηλίκων από το ΕΑΠ.
Έχει ασχοληθεί και ασχολείται:
• Ως Προϊσταμένη/στέλεχος του Κέντρου Εκπαίδευσης Ενηλίκων της Ηλιούπολης του Υπουργείου Παιδείας.
• Ως μέλος κεντρικής συντονιστικής Ομάδας Έργου εκπαιδευτικών προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας
• Ως μέλος κεντρικής συντονιστικής Ομάδας Έργου εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
• Ως διοικητικό προσωπικό στο ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών
• Ως επιστημονικός συνεργάτης της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
• Ως εκπαιδευτικό προσωπικό/ επιστημονικός συνεργάτης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
• Ως εκπαιδευτικό προσωπικό της ΑΣΠΑΙΤΕ
• Ως εκπαιδεύτρια ενηλίκων σε ΙΕΚ
Είναι συγγραφέας ενός επιστημονικού συγγράμματος/βιβλίου και έχει πάνω από 20 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια.