Πάσχος Παναγιώτης

Ο Παναγιώτης Πάσχος είναι πτυχιούχος του Τμήματος Κτηνιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έχει συμμετάσχει σε πολλά συνέδρια και σεμινάρια σχετικά με το αντικείμενό του, ενώ σήμερα απασχολείται στον ιδιωτικό τομέα. Κατοικεί στην Ηλιούπολη από το 1983.