Κουμανάκος Αντώνης

Ο Αντώνης Κουμανάκος του Κύρου και της Βασιλικής, γεννήθηκε το 1975 και είναι Διδάκτορας Μηχανολόγος Μηχανικός του ΕΜΠ. Είναι διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός της Πολυτεχνικής Σχολής Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών και κάτοχος δύο Μεταπτυχιακών τίτλων με διακρίσεις (Master of Business Administration – Finance από το Leeds University Business School και Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης – Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο).
Εργάζεται ως Μηχανολόγος Μηχανικός με ενδιαφέρον στο χώρο της Ενέργειας. Έχει ασχοληθεί και ασχολείται:
• με ερευνητική δραστηριότητα σχετική με τεχνολογίες Παραγωγής Ενέργειας χαμηλών ή μηδενικών εκπομπών ρύπων,
• ως στέλεχος της ΔΕΗ Α.Ε., με την Αγορά της Ηλεκτρικής Ενέργειας,
• ως εκπρόσωπος στην Τεχνικής Ομάδας Εργασίας που συντονίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τη σύνταξη Τεχνικών Εγγράφων Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών,
• ως σύμβουλος, σε έργα και μελέτες για τη βιομηχανία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας,
• με το ρυθμιστικό πλαίσιο για περιβαλλοντικά θέματα εγκαταστάσεων καύσης κ.α.
Έχει πάνω από 35 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια.
Γεννήθηκε, μεγάλωσε και μένει στην Ηλιούπολη.