Το πρόγραμμά μας

Οι ιδέες μας για το μέλλον της πόλης μας

Κοντά στο δημότη


Παιδεία - Πολιτισμός - Αθλητισμός


Ποιότητα Ζωής – Πράσινο


Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Καινοτομία


Κοινωνική πρόνοια - Εθελοντισμός


Οικονομία - Επιχειρηματικότητα - Διαχείριση Πόρων