Υλικο

Λογότυπο (μικρό μέγεθος)

Λογότυπο (μεσαίο μέγεθος)

Λογότυπο (μεγάλο μέγεθος,)

Φυλλάδιο (διάσταση Α3)