Η Πόλη που θέλω – Νέες σοβαρές καταγγελίες.

Μετά το πρώτο «επεισοδιακό συμβούλιο» του ΠΑΟΔΗΛ, ήταν λογικό να περιμένουμε από τη νέα διοίκηση μία διαφορετική, πιο προσεκτική αντιμετώπιση των θεμάτων και του τρόπου λειτουργίας του συμβουλίου. Δυστυχώς προχειρότητα χαρακτήρισε την όλη προσέγγιση, αφού θέματα αποσύρθηκαν, εισηγήσεις δεν υπήρχαν, εισηγήσεις του πρόεδρου καταψηφίστηκαν. Επίσης έγινε αντιληπτό ότι δεν έχει σταλεί στην αποκεντρωμένη διοίκηση για έλεγχο, όπως προβλέπεται από το νόμο, η απόφαση για την πρώτη κατεπείγουσα συνεδρίαση. Η επιλογή να γίνει κατεπείγουσα συνεδρίαση και να μη γίνει ορθή επανάληψη, ώστε να τηρηθεί η νομιμότητα, ήταν καθαρή επιλογή του πρόεδρου, αγνοώντας τον κίνδυνο και την περιπέτεια στην οποία βάζει το νομικό πρόσωπο. Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 7079/25.02.2015, στην περίπτωση έκδοσης κατεπείγουσας πρόσκλησης, η απόφαση με την οποία το ΔΣ αποφαίνεται για το κατεπείγον της συνεδρίασης υπόκειται σε έλεγχο νομιμότητας από τον Ελεγκτή Νομιμότητας. Είναι ευνόητο ότι πιθανή ακύρωση της απόφασης για το κατεπείγον της συνεδρίασης θα συμπαρασύρει και τις αποφάσεις για τα επιμέρους θέματα. Αντίθετα, αν κριθεί νόμιμη η απόφαση για το κατεπείγον των θεμάτων, τότε τα επιμέρους θέματα της συνεδρίασης θα υποβληθούν σε έλεγχο νομιμότητας. Ο Πρόεδρος προΐσταται και εποπτεύει / ελέγχει τις υπηρεσίες, ώστε να εξασφαλίζεται, με αποδοτικό τρόπο, η επίτευξη των στόχων των προγραμμάτων που αποφασίζονται από το διοικητικό συμβούλιο. Σχετικά με το 13ο θέμα «ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΔΡΑΣΗΣ» και την ενημέρωση που έκανε ο πρόεδρος αναφερόμενος στο ΦΕΚ 1538 Β’ 11/6/14, στο άρθρο 8, παρ 4γ, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι είναι απαραίτητο να μελετηθεί με προσοχή και το άρθρο 10 που είναι σχετικό με τα όργανα συντονισμού των υπηρεσιών. Η εμμονή στη διαχείριση χώρων και υποδομών του νομικού προσώπου χωρίς να εμπλέκονται οι εκπρόσωποι όλων των συλλόγων και των φορέων που χρησιμοποιούν τους χώρους δε φαίνεται να είναι ιδιαίτερα αποδοτική. Οι project managers χρειάζονται πρόεδρε, αλλά πρώτα πρέπει να έχει οριστεί με σαφήνεια το project.

Share this Post