Η Πόλη που θέλω – Προφήτης Ηλίας

Σχετικά με το ζήτημα που έχει προκύψει με τις οικοδομικές εργασίες του Προφήτη Ηλία, επ’ ουδενί δεν πρέπει να αποτελέσει αφορμή διχασμού της τοπικής κοινωνίας αλλά και δεν πρέπει να αποτελέσει πεδίο ιδεολογικών, κομματικών και παραταξιακών αντιπαραθέσεων. Πρέπει να αποφευχθούν οι κάθε είδους βίαιες αντιδράσεις, οι παρορμητισμοί και οι δηλώσεις που δεν επιτρέπουν την ομαλή διαδικασία επιβολής των νόμιμα προβλεπόμενων. Κοινή επιδίωξη όλων μας, θα πρέπει να είναι η εφαρμογή της νομιμότητας, δια μέσω των αρμοδίων φορέων και των οργάνων δικαιοσύνης. Η αυτόκλητη απόδοση ευθυνών δεν βοηθά προς αυτή την κατεύθυνση.


Share this Post