Μια από τα ίδια ο προϋπολογισμός του 2020 πολλά λεφτά στην καθαριότητα, αλλά καθαριότητα δεν έχουμε!

Μια από τα ίδια ο προϋπολογισμός του 2020 πολλά λεφτά στην καθαριότητα, αλλά καθαριότητα δεν έχουμε!
Ο προϋπολογισμός του 2020 θυμίζει πολύ αυτόν του 2019. 39.607.781,64€ το 2019, 38.810.996,96€ το 2020. Πάλι προβλέπονται πολλά λεφτά στην καθαριότητα, αλλά καθαριότητα δεν έχουμε!
“Ενδιαφέρον θα είχε να γινόταν ένας διαχωρισμός στον προϋπολογισμό, ώστε να δούμε ποιο μέρος είναι ανταποδοτικό και ποιο είναι απλά έσοδα και έξοδα του δήμου.
Ας πάρουμε το εύκολο παράδειγμα της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού: 9.792.387,37€ (25% του προϋπολογισμού) για το 2020, 9.738.000€ για το 2019 με ένα τεχνικό πρόγραμμα 3.000.000€ περίπου. Οι δημότες όμως δεν απολαμβάνουν μια καθαρή πόλη, με σωστό φωτισμό.
Ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα τέλη κοιμητηρίου. Ο δήμος εισπράττει περισσότερα από αυτά που δαπανά για τη συντήρηση του χώρων και για τα νέα έργα στον χώρο του κοιμητηρίου, οπού, έτσι κι αλλιώς, δε μπορούν να γίνουν και πολλά, αφού υπάρχει κορεσμός και δεν υπάρχει χώρος ταφής.
Το σημαντικότερο, όμως, θέμα σχετικά με τον προϋπολογισμό είναι ότι αυτός πρέπει να προκύπτει μέσα από διάλογο με τους πολίτες και τέτοιος διάλογος δεν υπήρξε, ενώ ο προϋπολογισμός δεν έχει περάσει ούτε από την Επιτροπή Διαβούλευσης, όπως προβλέπεται από τον νόμο.
Θα παρακαλούσαμε να ενημερωθούμε σχετικά με τις εισηγήσεις των υπηρεσιών και των αντίστοιχων τμημάτων, ώστε, με βάση αυτά τα στοιχεία, να καταθέσουμε και εμείς τη δική μας πρόταση. Τέλος, θα θέλαμε να ενημερωθούμε σχετικά με την εκκαθάριση των εταιρειών και των νομικών προσώπων, η οποία εκκρεμεί εδώ και 8 χρόνια.”
Το προσχέδιο του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 εγκρίθηκε από την οικονομική επιτροπή κατά τη συνεδρίαση της 13ης Νοεμβρίου. Η θέση της παράταξης μας διατυπώθηκε και κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της οικονομικής επιτροπής.
https://diavgeia.gov.gr/…/%CE%A83%CE%A7%CE%A8%CE%A9%CE%A1%C…

Share this Post