Άλλα συζητήσαμε, αλλά ψηφίσαμε και άλλα αναρτήθηκαν στη Διαύγεια.

[image: Arabatzis_I_poli_pou_thelo.png]
Άλλα συζητήσαμε, αλλά ψηφίσαμε και άλλα αναρτήθηκαν στη Διαύγεια.
Η 8η αναμόρφωση προϋπολογισμού για το έτος 2018, η οποιαδήποτε αναμόρφωση πρέπει να οφείλεται σε ανάγκες που δεν είχαν προβλεφθεί αρχικά και σε μειώσεις κονδυλίων λόγω μη εκτέλεσης του αρχικού σχεδιασμού (προϋπολογισμού) που αφορά τις υπηρεσίες του δήμου.
Θεωρούμε ότι η διοίκηση γνωρίζει καλά τον προϋπολογισμό του 2018, διότι ο Δήμαρχος ήταν ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Οικονομικών, ο οποίος έφτιαξε το προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2018.
Ενδιαφέρον έχει η ίδια η πορεία της 8ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού: αρχικά, στις 23/10, έρχεται το θέμα στην οικονομική επιτροπή, ως τρίτο θέμα, όπως ενημερωθήκαμε στις 22/10 από την υπηρεσία (υπάρχει σχετική εικόνα). Οι λογαριασμοί που αναμορφώνονται είναι 18 και στις 23/10 εγκρίθηκε η αναμόρφωση από την οικονομική επιτροπή. Στη Διαύγεια η απόφαση της οικονομικής επιτροπής θα βγει 7/11.
Στη συνέχεια ακολουθεί η συζήτηση της αναμόρφωσης στο δημοτικό συμβούλιο. Αρχικά η συνεδρίαση είχε προγραμματιστεί για τις 24/10, αλλά, λόγω της απεργίας των εργαζομένων, έγινε στις 29/10 και το 12ο θέμα του δημοτικού συμβούλιου είναι η αναμόρφωση του προϋπολογισμού. Στα εισηγητικά που λάβαμε 25/10 υπάρχει μία τροποποίηση αυτού που ψηφίστηκε στην οικονομική επιτροπή, οι λογαριασμοί πλέον έχουν γίνει 21(υπάρχει σχετική εικόνα).
Κατά τη συζήτηση του δημοτικού συμβουλίου, εμείς ψηφίσαμε λευκό, γιατί εντοπίσαμε κάποια θέματα στα εισηγητικά, και κάναμε την παρατήρηση ότι στο σχετικό πίνακα που μας δόθηκε, στη στήλη της τρέχουσας αναμόρφωσης (στήλη G), το άθροισμα πρέπει να ισούται με 0, στις χρεώσεις και τις πιστώσεις τα νούμερα πρέπει να είναι ισοσκελισμένα και να υπάρχει το ισοζύγιο. Επίσης επισημάναμε ότι άλλο εισηγητικό ήρθε στην οικονομική επιτροπή και άλλο στο δημοτικό συμβούλιο.
Ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου, μετά την τοποθέτηση μας, ζήτησε να διορθωθεί και η διόρθωση είχε ως αποτέλεσμα να προστεθούν και άλλοι 10 λογαριασμοί… Οπότε, τελικά, άλλα συζητήσαμε, αλλά ψηφίσαμε και άλλα αναρτήθηκαν στη Διαύγεια!

Share this Post