“Η Πόλη που θέλω” – Προϋπολογισμός ΚΑΦΑΔΗΛ

Με προτάσεις χρηματοδότησης “Η Πόλη που θέλω” στη συζήτηση του προϋπολογισμού 2020 του ΚΑΦΑΔΗΛ.
Αν και εμμένουμε, ως παράταξη, στη θέση που γνωστοποιήθηκε από τον επικεφαλής της παράταξης Γαβριήλ Αραμπατζή, τόσο στο δημοτικό συμβούλιο, όσο και στο πρώτο διοικητικό συμβούλιο του νομικού προσώπου, ότι θα πρέπει, για οικονομικούς λόγους, το ΚΑΦΑΔΗΛ να συγχωνευθεί με το δήμο και να αποτελεί μια Δ/νση στον οργανισμό του δήμου, εισηγηθήκαμε προτάσεις χρηματοδότησης και επισημάναμε κάποιες αλλαγές στον προϋπολογισμό του 2020. Στη συνεδρίαση λοιπόν του Δ.Σ του ΚΑΦΑΔΗΛ, στις 18/11/2019 , στην οποία παρευρέθηκε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν ήταν και το προσχέδιο του προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου για το 2020.
Ο Νίκος Καραβαγγέλης, εκπρόσωπος της Παράταξης ” Η Πόλη που θέλω” και μέλος του Δ.Σ., εισηγήθηκε κάποιες προτάσεις που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής και αιτήθηκε τη δημιουργία και την προσθήκη κωδικών στους αντίστοιχους πίνακες εσόδων και εξόδων.
Έθεσε υπόψη του Σώματος και κατέθεσε τη 2η τροποποίηση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε, με σκοπό τη συμμετοχή του Νομικού Προσώπου στο πρόγραμμα χρηματοδότησης για την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας και αιτήθηκε να εξεταστεί διεξοδικά ,σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου, η δυνατότητα αξιοποίησης του εν λόγω προγράμματος με σκοπό τη χρηματοδότηση δημιουργίας μεγαλύτερης διαθεσιμότητας θέσεων φιλοξενίας, εξυπηρετώντας τον μέγιστο δυνατό αριθμό αιτήσεων.
Ο Δήμος μας παρουσίασε απόκλιση των αξιών τοποθέτησης (vouchers) μεταξύ βρεφών και νηπίων σε μονάδες προσχολικής φροντίδας και των διαθέσιμων θέσεων σε βρεφικούς, παιδικούς ή βρεφονηπιακούς σταθμούς. Το εν λόγω πρόγραμμα εντάσσει το Δήμο μας σε αυτούς των οποίων η επιδότηση για τη δημιουργία ενός (1) ή δύο (2) τμημάτων ξεκινά από 50000 ευρώ για το ένα (1) και δύναται να φθάσει τις 75000 ευρώ αθροιστικά για τα δύο (2).
Επίσης ο κ. Καραβαγγέλης επεσήμανε την αναγκαιότητα εξασφάλισης ποσών για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών:
α) ιατρού εργασίας. Ο Δήμος έχει ήδη συνάψει σύμβαση με ιατρό εργασίας για το προσωπικό του, αλλά η σύμβαση αυτή δε δύναται να καλύψει το Νομικό Πρόσωπο.
β) νομικής υποστήριξης και εκπροσώπησης. Το Νομικό Πρόσωπο καλείται να αντιμετωπίσει συχνά νομικά ζητήματα, στα οποία μέχρι σήμερα επικουρείται από τους νομικούς συμβούλους του Δήμου. Επειδή όμως είναι ήδη επιφορτισμένο με νομικά ζητήματα του Δήμου, η πρακτική αυτή δεν εξυπηρετεί με αποτελεσματικό τρόπο, όπως άλλωστε επισημάνθηκε και σε πρόσφατη περίπτωση αντιμετώπισης σοβαρού νομικού ζητήματος.
Ο εκπρόσωπος της παράταξης υπερψήφισε τον προϋπολογισμό του 2020 αναμένοντας από τη διοίκηση να υιοθετήσει τις προτάσεις χρηματοδότησης και τη δημιουργία πρόσθετων κωδικών.

Share this Post