Ο Δήμος Ηλιούπολης πληρώνει ενοίκιο σε κλειστό κατάστημα που δεν αξιοποιεί.

O Δήμος Ηλιούπολης πληρώνει ενοίκιο από το Σεπτέμβριο του 2019 σε κλειστό κατάστημα που δεν αξιοποιεί στην οδό Αρχιμήδους. Στις 16/12/2019 ο Δήμος Ηλιούπολης ανάρτησε στη “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” δύο οριστικοποιημένες πληρωμές με ΑΔΑ: ΩΧ0ΗΩΡΥ-11Φ και ΑΔΑ: Ψ4ΦΖΩΡΥ-79Α ύψους 1400 ευρώ με αιτιολογία ” Μισθώματα κτιρίων – Τεχνικών έργων ακινήτων ΚΕΥΔ μηνός Σεπτεμβρίου έως Δεκεμβρίου 2019″. Το συγκεκριμένο ακίνητο είναι κλειστό και βρίσκεται στην οδό Αρχιμήδους. Με ανακοίνωση του ο Δήμος, στις 26 Ιουνίου 2018, ενημέρωσε για την έναρξη λειτουργίας του Κέντρου Ενημέρωσης – Υποστήριξης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ.) στο χώρο του ΚΕΠ στην Κάτω Ηλιούπολη στην οδό Νικόμαχου 18. Για το κτίριο του ΟΤΕ στην οδό Νικόμαχου ο δήμος πληρώνει ενοίκιο 6.300 € ευρώ. Σύμφωνα την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για το ΚΕΥΔ και την προγραμματική σύμβαση μεταξύ Υπουργείου Ανάπτυξης και Οικονομίας, οι δαπάνες λειτουργίας του ΚΕΥΔ που θα αποδίδονται στον Δήμο απολογιστικά σε τακτά χρονικά διαστήματα (ανά 3μηνο) είναι οι εξής: α) Δαπάνες υπηρεσιών κοινής ωφελείας (φωτισμού, ύδρευσης, τηλεπικοινωνιακών συνδέσεων) β) Δαπάνες θέρμανσης-ψύξης γ) Δαπάνες καθαρισμού δ) Λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες που αναλογούν στον παραχωρούμενο χώρο.
Η παράταξη «Η πόλη που Θέλω» ερωτά την Δημοτική Αρχή : Γιατί πληρώνει ενοίκιο για ένα ακίνητο που δεν αξιοποιεί επί της οδού Αρχιμήδ ους; Τι ενέργειες έχουν γίνει το 2019 για να αποδοθούν από το Υπουργείο, οι δαπάνες λειτουργίας του ΚΕΥΔ στο Δήμο ;
Για την Πολη που θέλω
ο Eπικεφαλής
Αραμπατζής Γαβριήλ


Share this Post