Άλλαξαν έξι φόρες την απόφαση !!!

Προχειρότητα και βιασύνη με ένα ρεκόρ αυτή την φορά από την Δημοτική Αρχή. Το θέμα αφορά την απόφαση καθορισμού του ωραρίου φορτοεκφόρτωσης Αρχικά εμείς τονίσαμε τόσο στην επιτροπή ποιότητας ζωής όσο και στο δημοτικό συμβούλιο ότι μια τέτοια απόφαση θα έπρεπε να είναι αποτέλεσμα διαλόγου, διαβούλευσης και συνεργασίας με τους καταστηματάρχες της πόλης, καταθέσαμε τη διαφορετική μας άποψη και επισημάναμε τις αδυναμίες που έχει η συγκεκριμένη απόφαση, με πιο σημαντική ότι δεν λύνει το πρόβλημα Η απόφαση αυτή όμως, εκτός των άλλων, έχει και ένα ρεκόρ, αφού έχει τροποποιηθεί 6 φορές. Μπορείτε εδώ να δείτε αναλυτικά τις τροποποιήσεις *. Ενημερώθηκαν τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και τα μέλη του Δ.Σ πού συμμετείχαν στην ψηφοφορία για τους λόγους της ανάγκης αλλαγής της απόφασης; Χρειάστηκαν 21 ημέρες για να αναρτηθεί τελικά μια απόφαση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ ; Οι αυθαίρετες εκ των υστέρων αλλαγές και τροποποιήσεις κειμένων ειλημμένων αποφάσεων ορίζουν μείζον θέμα αξιοπιστίας και αποτελούν ενέργειες για τις οποίες συντρέχουν λόγοι ελέγχου της νομιμότητάς τους. H παράταξη «Η πόλη που θέλω» καλεί τον πρόεδρο του Δ.Σ και τους προέδρους των επιτροπών να επιληφθούν επί του θέματος και να ενημερώσουν σχετικά , τόσο εμάς όσο και τις υπόλοιπες παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου γιατί παρατηρείται το φαινόμενο άλλα να συζητάμε, άλλα να αποφασίζουμε και άλλα να αναρτώνται στη διαύγεια και στα πρακτικά.

Share this Post