«Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν» Ξεμείναμε από πετρέλαιο.

Στο Δ.Σ του ΚΑΦΑΔΗΛ στις 29/1/2020 ήρθε προς συζήτηση και ψήφιση το θέμα: «Έγκριση προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης». Στο εισηγητικό σημείωμα μνημονεύεται η με αρ. μελέτη : 1/2020 και το με αρ. πρωτ.:225/24-01-2020 πρωτογενές αίτημα της υπηρεσίας του Ν.Π . Ακολούθησε διεξοδική συζήτηση επί του θέματος κατά την κάποια μέλη του Δ.Σ ανάμεσα τους και εκπρόσωπος της παράταξης «Η πόλη που θέλω», διατύπωσαν ερωτήσεις προς τη πρόεδρο του ΚΑΦΑΔΗΛ, σχετικά με τους λόγους που οδήγησαν στη διενέργεια κατεπειγουσών ενεργειών για τη προμήθεια καυσίμου θέρμανσης των βρεφονηπιακών σταθμών και το κέντρου φροντίδας «Η Αγία Ταβιθά», ποσότητας 10000 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης αξίας 10143 ευρώ. Οι απαντήσεις που δόθηκαν δεν αποσαφήνισαν επαρκώς το ζήτημα , αλλά μπροστά στον κίνδυνο να μείνουν οι βρεφονηπιακοί σταθμοί και το κέντρο Φροντίδας Ηλικιωμένων «Η Αγία Ταβιθά» χωρίς πετρέλαιο θέρμανσης, ο εκπρόσωπος της παράταξης υπερψήφισε την προμήθεια του πετρελαίου. Προς ενημέρωση όλων παραθέτουμε τα γεγονότα όπως περιγράφονται με έγγραφα : – Στις 30/6/2019 έληξε η προηγούμενη σύμβαση παροχής πετρελαίου θέρμανσης για τα παραρτήματα του ΝΠ (έληξε η παράταση που είχε δοθεί για ένα χρόνο). – Σε έγγραφο του Ν.Π , με ημερομηνία σύνταξης 29/9/2019 ,που δόθηκε ως έγγραφη ενημέρωση στα μέλη του Δ.Σ μέσω e-mail στις 1/11/2019 ,κατόπιν γραπτού αιτήματος του κ. Νίκου Καραβαγγέλη, τακτικό μέλος του Δ.Σ και εκπρόσωπος της παράταξης, ανάμεσα στα σημαντικότερα θέματα που αναφέρονται ότι εκκρεμούσαν ήταν και η αναμονή της νέας διαγωνιστικής σύμβασης για την χειμερινή περίοδο. – Στις 24/10/2019 έρχεται στο Δ.Σ προς συζήτηση και ψήφιση το θέμα : «Έγκριση προμήθειας Πετρελαίου Θέρμανσης (πολυετή δαπάνη) για τις ανάγκες του Ν.Π για τρία έτη από την υπογραφή της σύμβασης » Στο εισηγητικό σημείωμα ως σχετικά μνημονεύονται το έγγραφο της υπηρεσίας προμηθειών του Δήμου με θέμα: «Προγραμματισμός για την κοινή «προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων» για τρία έτη από την υπογραφή της σύμβασης.» με στοιχεία αριθ. πρωτ.:19460/14-10-2019 και το έγγραφο το από 22/10/2019 αίτημα της υπηρεσίας του Ν.Π με Θέμα « Προμήθεια Πετρελαίου θέρμανσης για τα έτη 2020, 2021, 2022» – Στις 9/1/2019 ολοκληρώνεται η τεχνική μελέτη που αφορά στην «προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων» Α.Μ.: 19/2019,για την κάλυψη των αναγκών: του Δήμου Ηλιούπολης, του ΚΑΦΑΔΗΛ και των σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. – Στις 18/12/2019 δημοσιεύεται με αρ. πρωτ. 24860 η «ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Α.Μ.19/2019» Ευτυχώς οι σχετικά ήπιες καιρικές καταστάσεις του φετινού χειμώνα βοήθησαν στον να μη γίνει εμφανές το πρόβλημα πολύ νωρίτερα . Κατόπιν των ανωτέρω η παράταξη “ Η πόλη που θέλω» με σκοπό την κατάδειξη του φαινομένου της προχειρότητας και των καθυστερημένων ενεργειών του θέματος , που είχε σαν αποτέλεσμα την εξάντληση των διαθεσίμων ποσοτήτων πετρελαίου θέρμανσης, καθώς και την ενημέρωση όλων ρωτά : – Ποιος παρακολουθούσε την ποσότητα των αποθεμάτων πετρελαίου και βεβαίωσε για την επάρκεια τους; – Ποιος ευθύνεται για την μη έγκαιρη εκδήλωση ενεργειών για την εξασφάλιση της ύπαρξης επαρκούς ποσότητα πετρελαίου, που είχε αποτέλεσμα την εξάντληση των διαθεσίμων ποσοτήτων πετρελαίου θέρμανσης και να «ξεμείνουν» οι βρεφονηπιακοί σταθμοί και το κέντρο φροντίδας ηλικιωμένων «Αγία Ταβιθά» ; – Γιατί η διοίκηση του Δήμου δεν ολοκλήρωσε εγκαίρως την διαδικασία εκπόνησης και υλοποίησης του διαγωνισμού, αφού από τα έγγραφα αποδεικνύεται ότι ήταν ενήμερη τουλάχιστον από τα τέλη Σεπτεμβρίου;


Share this Post