Απογοητευτικά τα στοιχεία της ανακύκλωσης στο Δήμο μας

[image: plastic_paper.jpg]
Ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής (ΕΣΔΝΑ) γνωστοποίησε απολογιστικά στοιχεία ανακύκλωσης για το έτος 2018. Ο ΕΣΔΝΑ είναι ο φορέας διαχείρισης των στερεών αποβλήτων στην μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας, την Αττική με 66 δήμους. Ο Δήμος Ηλιούπολης βρίσκεται στην 40 θέση με ποσοστό ανακύκλωσης μόλις 5,94%.
Τα στοιχεία του ΕΣΔΝΑ, δείχνουν την κατάταξη των Δήμων και το ποσοστό επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης, σε σχέση με τα συνολικά αστικά απόβλητα, που διαχειρίστηκε ο κάθε Δήμος το 2018, με Διαλογή στην Πηγή, όσον αφορά χαρτί, πλαστικά, μέταλλα, γυαλί και οργανικά απόβλητα.
Η δημοτική αρχή πρέπει να δει σοβαρά το θέμα της ανακύκλωσης, να το θέσει ψηλά στην ατζέντα της, να εντείνει τις προσπάθειες ώστε να βελτιωθούν οι επιδόσεις ανακύκλωσης.
Η κατάταξη του κάθε Δήμου στην λίστα της ανακύκλωσης του ΕΔΣΝΑ δεν δείχνει απλώς το περιβαλλοντικό προφίλ και την αποτελεσματικότητα άσκησης πολιτικής του κάθε Δήμου αλλά σχετίζεται ευθέως και με τις τσέπες των δημοτών.
Σύμφωνα με τα νέα δεδομένα που αφορούν το κόστος τιμολόγησης αλλά και το τέλος κυκλικής οικονομίας έχει θεσπιστεί και εφαρμόζεται νομοθεσία από την έναρξη του 2020, σύμφωνα με την οποία οι Δήμοι έχουν σχεδόν διπλάσιο κόστος για να θάβουν τα απορρίμματά τους σε ΧΥΤΑ!
Άρα ο Δήμος μας είναι υποχρεωμένος να συμβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη της ανακύκλωσης, ώστε να μην αναγκαστεί να αυξήσει τα δημοτικά τέλη στους δημότες.

Share this Post