Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2020 «Όλοι μαζί για ένα καλύτερο διαδίκτυο»

Η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου έχει ως σκοπό να προωθήσει την ασφαλή και θετική χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας, ιδιαίτερα ανάμεσα σε παιδιά και νέους ανθρώπους. Το τοπίο της ασφάλειας του διαδικτύου έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια από την ανάγκη για ένα «ασφαλέστερο» διαδίκτυο σε ένα «καλύτερο» διαδίκτυο.
Θέματα που θα πρέπει να μας ανησυχούν είναι : η «χαλαρότητα» με την οποία αντιμετωπίζουν τα σημερινά παιδιά τη χρήση των κοινωνικών δικτύων , η αποδοχή αιτημάτων φιλίας από αγνώστους, η συνάντηση με κάποιον που γνώρισαν διαδικτυακά, προβολή ακατάλληλου περιεχόμενου καθώς πλοηγείται στο διαδίκτυο, άνοιγμα προφίλ σε κοινωνικά δίκτυα κάτω από την επιτρεπτή ηλικία. Ένα ακόμα στοιχείο στο οποίο πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση είναι ότι σχεδόν οι μισοί γονείς δε βάζουν όρια στη χρήση του διαδικτύου ενώ περισσότερα από τα μισά παιδιά δηλώνουν ότι πλοηγούνται χωρίς επίβλεψη.
Είτε είμαστε παιδιά και νέοι άνθρωποι, γονείς, εκπαιδευτικοί ή κοινωνικοί λειτουργοί, είτε μέλη της βιομηχανίας, ιθύνοντες ή πολιτικοί, όλοι μπορούμε να κάνουμε την αλλαγή και να ενωθούμε για ένα καλύτερο διαδίκτυο. www.saferinternetday.org <www.saferinternetday.org/?fbclid=IwAR1n8d6xMi_xq8T5GQSQAl6xPWBhxR1uZ3bCBsijOlDb9rHprJwzzknkZvM>


Share this Post