Τη Δικηγόρο Άννα Παπαϊακώβου προτείνουμε ως υποψήφια για τη Θέση του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης

Για τη θέση του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών, ο Δήμαρχος εκδίδει προκήρυξη για την πλήρωση της θέσης. Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και με μυστική ψηφοφορία με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5), επιλέγεται ο Συμπαραστάτης, πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας.
Δεν προβλέπεται ρητά από το νόμο να λάβει απόφαση το δημοτικό συμβούλιο για τον καθορισμό περιεχομένων προκήρυξης για την πλήρωση θέσης Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, δύναται. Διαφωνούμε όμως με την εισήγηση της διοίκησης όσο αφορά τα απαιτούμενα προσόντα στην προκήρυξη (πτυχίο ΑΕΙ) διότι δεν στηρίζεται σε κάποιο νόμο. Όπως δεν υπάρχουν απαιτούμενα προσόντα για τους δημοτικούς συμβούλους δεν μπορεί να υπάρχουν και για τον Συμπαραστάτη, διότι, συμφώνα με το Άρθρο 77 παρ.6τουν.3852/2010 ο Συμπαραστάτης υπεισέρχεται, εκ του νόμου, στην ίδια καταστατική θέση με τους δημοτικούς συμβούλους.
Πρέπει να καλυφθεί άμεσα η θέση, προκειμένου να λειτουργήσει διορθωτικά στη διοίκηση, ως ανεξάρτητη αρχή να είναι πραγματικά δίπλα στα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι δημότες και οι επιχειρήσεις. Επειδή γνωρίζουμε το σπουδαίο ρόλο του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, προτείνουμε έναν άνθρωπο εγνωσμένου κύρους, η οποία γνωρίζει τα θέματα της Αυτοδιοίκησης και κυρίως μπορεί να συμβάλλει στα ζητήματα τόσο της καθημερινότητας, όσο και της επιχειρηματικότητας.
Ζητούμε να υποβάλει την υποψηφιότητά της για Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης, η Δικηγόρος Άννα Παπαϊακώβου.
*Σύντομο βιογραφικό *
*ΣΠΟΥΔΕΣ:*
· Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Σχολή Οικονομικών και Νομικών Σπουδών – *Τμήμα Νομικής.*
· Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου με κατεύθυνση την «Εθνική και Κοινοτική Διοίκηση»
· Απόφοιτη του Εργαστηρίου Επαγγελματικής Δημοσιογραφίας.
· Απόφοιτη της Παιδαγωγικής Τεχνικής Σχολής ΣΕ.ΛΕ.ΤΕ. (ΠΑ.ΤΕ.Σ)
*ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ:*
· Άριστη γνώση Αγγλικών PROFICIENCY: Cambridge – Michigan
· Καλή γνώση Γαλλικών (DELF 1 )
*ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ :*
· Άριστη χρήση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών
· Ιδρυτικό μέλος του Ομίλου Προετοιμασίας Στελεχών Αυτοδιοίκησης (Ο.Π.Σ.Α).
· Τακτική παρακολούθηση σεμιναρίων σε θέματα Δημόσιας Διοίκησης και Μετανάστευσης
· Σεμινάριο Γραφολογίας στο Κολλέγιο Deree.
· Μέλος στο Μητρώο Αξιολογητών της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α)
*ΕΡΓΑΣΙΑ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ:*
· Από τον Μάρτιο του 1995 μέχρι και σήμερα, ασκεί το λειτούργημα της Δικηγόρου.
· Προϋπηρεσία στο « Κέντρο Μελετών» του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α)
*ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ*
· Συμμετοχή σε δραστηριότητες του Δήμου Ηλιουπόλεως και ιδιαίτερα της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης .
· Τακτικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Μαιευτηρίου «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ»
· Σπουδές στην Κλασσική Μουσική (Πιάνο) με παράλληλη θεωρητική εκπαίδευση (Αρμονία- Σολφέζ)
· Εκπαιδεύτρια σε θέματα Δικαίου στα ΙΕΚ της Σιβιτανιδείου Δημόσιας σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων καθώς και στην Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης καθώς και στα Ιδιωτικά ΙΕΚ ΑΚΤΟ.
· Εξάμηνη πρακτική άσκηση στον Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας της Βουλής των Ελλήνων.

Share this Post