Μουσείου Εθνικής Αντίστασης ΝΠΔΔ

Η δημοτική παράταξη “Η Πόλη που θέλω” σε προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο έθεσε ερωτήματα προς την δημοτική αρχή σχετικά με την λειτουργία του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης. Απάντηση δεν έχουμε πάρει μέχρι σήμερα και τα ερωτήματα πληθαίνουν. Αλήθεια πότε έγινε η συγκρότηση σε σώμα του νεοσύστατου Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ; Πού είναι ο προϋπολογισμός του 2019 και του 2020; Πότε και από ποιον έχουν εγκριθεί ; Για μία φορά ακόμα η ΔΙΑΥΓΕΙΑ γίνεται η πηγή πληροφόρησης για θέματα που αφορούν το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης της Ηλιούπολης. Συγκεκριμένα , στην ανάρτηση ΑΔΑ: ΨΛ54ΟΕΦΔ-ΥΙΔ δεν υπάρχει ο πίνακας με τα ποσά που ενσωματώνεται στην απόφαση και αποτελεί σώμα της. Το φαινόμενο να μην υπάρχουν οι συνημμένοι πίνακες με τα αντίστοιχα ποσά, σε αποφάσεις που αφορούν το ΝΠΔΔ του Μουσείου δεν συμβαίνει για πρώτη φορά. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός, ότι τα προηγούμενα χρόνια οι αντίστοιχες ανατροπές πιστώσεων γίνονταν ύστερα από αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου και όχι απ’ ευθείας από τον Δήμαρχο και Πρόεδρο του νομικού προσώπου. Τέλος, αποτελεί μυστήριο η μέχρι τώρα απουσία σύνταξης και έγκρισης του προϋπολογισμού για το 2020 καθώς και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2020. Αν προσθέσουμε και την απουσία ανάρτησης των προϋπολογισμών και των ΟΠΔ παλαιοτέρων ετών, τα μυστήρια αυξάνονται και δημιουργούν αρνητικές εντυπώσεις για την διαχείριση που γίνεται στο μουσείο. Η διοίκηση του Δήμου θα πρέπει μάλλον να ενημερώσει για όλα τα παραπάνω, επιδεικνύοντας την ίδια ευαισθησία (αν και δεν γίναμε σοφότεροι ) που επέδειξε και για τις σχολικές επιτροπές, στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο.


Share this Post