Αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου, υπογεγραμμένες και αναρτημένες στην Διαύγεια χωρίς να έχει γίνει συζήτηση

Πριν από λίγες μέρες ζητήσαμε από το προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου και την εκτελεστική επιτροπή να γνωστοποιούνται έγκυρα και έγκαιρα οι εισηγήσεις των θεμάτων του δημοτικού συμβουλίου. ( bit.ly/2Vdw5Yq <l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2Vdw5Yq%3Ffbclid%3DIwAR1lIMAP6oUFMhWjYe_zHZFex-VHIZoR_1IOytwaRb3Pe4_g1eljuijcTFo&h=AT2w0qolEen07XG8Qpmzg3xfFSwTCIvqxgojDxGkqVdslMIyg6SPgE6REvP8-fQ0nkOn…> )
Δυστυχώς νέα γεγονότα που συνέβησαν κατά την τελευταία συνεδρίαση, όχι μόνο επιβεβαιώνουν τα λεγόμενα, αλλά μας δημιουργούν πολλά ερωτήματα για τον τρόπο που λειτουργεί το προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου.
Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου κατά την συνεδρίαση στις 18/6 έκανε την πρόταση (την οποία αποδέχτηκε το δημοτικό συμβούλιο) να συνεχιστεί η συνεδρίαση την επόμενη εβδομάδα διότι πολλά θέματα της ημερήσιας διάταξης δεν πρόλαβαν να συζητηθούν. Σήμερα λάβαμε ενημέρωση από τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου ότι η συνεδρίαση που διακόπηκε στις 18/6 δεν θα πραγματοποιηθεί στις 25/6.
Η απόφαση αυτή έρχεται σε αντίθεση με τον κανονισμό του δημοτικού συμβουλίου και την απόφαση για συνέχιση της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
« Άρθρο 8
Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί με απόφασή του, να διακοπεί και να συνεχιστεί μεταγενέστερα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης για τα οποία το συμβούλιο δεν έλαβε απόφαση, όταν λόγω της σοβαρότητας και της φύσης των θεμάτων παρατείνεται η συζήτηση.»
Επιπρόσθετα, με έκπληξη είδαμε αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου, υπογεγραμμένες και αναρτημένες στην Διαύγεια για τις οποίες δεν έχει γίνει συζήτηση στην τελευταία συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου.
Καλούμε:
– το προεδρείο να μας προσκομίσει τα πρακτικά των συζητήσεων για τα συγκεκριμένα θέματα και να δημοσιοποιήσει το video της αντίστοιχης συνεδρίασης.
– τις δημοτικές παρατάξεις που συμμετείχαν στην διαδικασία της ψηφοφορίας και φαίνεται ότι υπερψήφισαν τις αποφάσεις, να πάρουν θέση επί των θεμάτων
“Η Πόλη που θέλω”, κατά την εκλογή του προεδρείου τον Σεπτέμβρη, τίμησε με την ψήφο της τις προτάσεις των παρατάξεων ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΜΑΖΙ – ΕΝΑΚ, ΠΡΩΤΑ Η ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ και ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΠΑΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ αντίστοιχα για τη θέση του προέδρου, του αντιπροέδρου και του γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου. Πιστεύουμε στη δημοκρατική λειτουργία του θεσμού του δημοτικού συμβουλίου και καλούμε τους συναδέλφους να τιμήσουν το θεσμικό τους ρόλο, πέρα από προσωπικές και παραταξιακές σκοπιμότητες.


Share this Post