Ο Συμπαραστάτης του Δημότη εκλέγεται και δεν διορίζεται από το Δήμαρχο.

Στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιήθηκε μυστική ψηφοφορία για την εκλογή Συμπαραστάτη του Δημότη . Υπήρξαν έξι (6) υποψηφιότητες, αλλά δεν υπήρξε κάποια που να συγκέντρωσε την απαραίτητη πλειοψηφία, με αποτέλεσμα να μην εκλεγεί Συμπαραστάτης του Δημότη. Η ψηφοφορία με τους ίδιους υποψηφίους θα πρέπει να επαναληφθεί σε νέα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Κατά την συζήτηση η οποία προηγήθηκε της ψηφοφορίας υπήρξαν κάποιοι οι οποίοι υπερθεμάτισαν του θεσμού και της σημασίας του ,αλλά υπήρχε και μια μικρή μερίδα η οποία εκφράστηκε αρνητικά για το θεσμό του Συμπαραστάτη του Δημότη, έχοντας σαφείς πολιτικές και προσωπικές σκοπιμότητες. Τουλάχιστον έγινε αντιληπτό σε όσους παρακολούθησαν την συνεδρίαση, ότι ο Συμπαραστάτης του Δημότη είναι μια ανεξάρτητη αρχή που εκλέγεται με αυξημένη πλειοψηφία (3/5), μετά από μυστική ψηφοφορία από το δημοτικό συμβούλιο και δεν διορίζεται από το Δήμαρχο, όπως ψευδώς διατυμπάνιζαν κάποιοι προεκλογικά.
Στον Δήμο της Ηλιούπολης το 2016, ο επικεφαλής της παράταξης «Η Πόλη που θέλω» Γαβριήλ Αραμπατζής, ως πρώτος Συμπαραστάτης του Δημότη του Δήμου Ηλιούπολης ήταν εκείνος που εισηγήθηκε με ειδική πρόταση προς το Δ.Σ για την “Εξωδικαστική επίλυση οικονομικών διαφορών πολιτών με το Δήμο Ηλιούπολης”. Το δημοτικό συμβούλιο με την απόφασή 200 του 2016 bit.ly/2ZdEpbY ενέκρινε την πρόταση , καθιστώντας τον Δήμο έναν από τούς πρώτους δήμους στην χώρα που εφάρμοσε αυτή την διαδικασία. Σε ύστερο χρόνο η εξωδικαστική επίλυση οικονομικών διαφορών έγινε και νομός του κράτους.
Τα θετικά του εξωδικαστικού συμβιβασμού, προσφέρει σημαντικά μικρότερη οικονομική επιβάρυνση του δήμου, αποφυγή δικαστικών εξόδων, επιδικαζόμενοι τόκοι, διαφυγόντα κέρδη, ηθική βλάβη. Επιπλέον, επιτυγχάνεται η ταχύτερη αποζημίωση του ζημιωθέντος και αποφορτίζονται οι μηχανισμοί απονομής της δικαιοσύνης. Μέχρι σήμερα πολλοί είναι οι δημότες που έκαναν και κάνουν χρήση αυτής της διαδικασίας. Αποτελεί μία απόδειξη που επιβεβαιώνει τον αποφασιστικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει ο θεσμός του Συμπαραστάτη του Δημότη και διαψεύδει όσους επιδιώκουν την υποβάθμιση και μείωση του.

Share this Post