Ολοκληρωμένο σύστημα επιτήρησης και συναγερμού σε σχολικές, αθλητικές και δημοτικές εγκαταστάσεις.

Οι πρόσφατες ζημιές που προκλήθηκαν στις 29/6/2020 από αγνώστους στην περίφραξη του 3ου Λυκείου αλλά και στο 4ο Γυμνάσιο 3/7/2020, ανέδειξαν για μια ακόμα το πρόβλημα της ανεπαρκούς και αποτελεσματικής φύλαξης και προστασίας των σχολικών συγκροτημάτων της Ηλιούπολης. Παρά τις όποιες προσπάθειες έγιναν για την εγκατάσταση και λειτουργία επαρκούς φωτισμού , της επιδιόρθωσης και επισκευής ζημιών στις περιφράξεις των σχολείων ,το πρόβλημα παραμένει οξύ και οι βανδαλισμοί σε σχολικές εγκαταστάσεις όλων των βαθμίδων είναι συχνοί. Το κόστος της επιδιόρθωσης των ζημιών επιβαρύνει τις δαπάνες των σχολικών επιτροπών και κατ’ επέκταση του Δήμου , στερώντας πόρους που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν στην περεταίρω βελτίωση των εγκαταστάσεων. Παρόμοια κατάσταση επικρατεί και στις παιδικές χαρές . Το φαινόμενο των βανδαλισμών έχει προκαλέσει ζημιές σε περιφράξεις αλλά και σε όργανα των παιδικών χαρών. Η δημοτική παράταξη «Η Πόλη που θέλω» θεωρεί ότι είναι επιβεβλημένη η αποτελεσματική φύλαξη και προστασία τόσο των σχολικών συγκροτημάτων όσο και των παιδικών χαρών της πόλης. Έχοντας εντοπίσει το διαχρονικό αυτό πρόβλημα, κατά την διάρκεια της συζήτησης του προϋπολογισμού του 2020 κατέθεσε εναλλακτική πρόταση, η οποία ανάμεσα στα άλλα περιλάμβανε και την πρόβλεψη ποσού για την μελέτη και εγκατάσταση ολοκληρωμένων συστημάτων επιτήρησης και συναγερμού σε σχολικές και αθλητικές εγκαταστάσεις. Η εναλλακτική πρόταση δεν υπερψηφίστηκε, αλλά η λήψη μέτρων αποτροπής και αποτελεσματικής επιτήρησης παραμένει επιτακτικότερη όσο ποτέ. Ιδιαίτερα σε ώρες και ημέρες που δεν υπάρχει δραστηριότητα στους εν λόγω χώρους. Καλούμε την δημοτική αρχή να επανεξετάσει έστω και τώρα την πρότασή μας και ενδεχομένως να ενισχύσει επιπλέον τα προτεινόμενα σε αυτή. Μέσω ενός ολοκληρωμένου συστήματος επιτήρησης και διασύνδεσης με ένα κέντρο λήψης σημάτων θα μπορούσε να υπάρχει έγκαιρη επέμβαση και έτσι να αποτραπούν οι τυχόν βανδαλισμοί και ζημιές στις δημοτικές εγκαταστάσεις γενικότερα. Αποτελεί υποχρέωση όλων μας να προστατέψουμε από οποιαδήποτε κακόβουλη ενέργεια η οποία θα προκαλέσει οικονομική επιβάρυνση και παράλληλα θα στερήσει πόρους από τον Δήμο. Η παράταξη «H Πόλη που θέλω» καλεί την διοίκηση του δήμου έστω και τώρα να δει την πρόταση που καταθέσαμε στον προϋπολογισμό, η οποία έχει σκοπό την αποτελεσματική προστασία των σχολικών, αθλητικών και δημοτικών εγκαταστάσεων που ανήκουν στους πολίτες και δημότες της Ηλιούπολης και αποτελούν δημόσια περιουσία.
“Η Πόλη που θέλω” Αλεξάνδρα Καραχάλιου Δημοτική Σύμβουλος Ηλιούπολης


Share this Post