ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΜΦΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΔΣ

κ. Πρόεδρε,
κυρίες και κύριοι δημοτικοί σύμβουλοι, κύριε Δήμαρχε,
Παρήλθαν έντεκα μήνες, σχεδόν ένας χρόνος, από την εκλογή του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Θυμίζω ότι πριν από έντεκα μήνες, κατά τη διαδικασία ανάδειξης του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου, η παράταξή μας, χωρίς σκοπιμότητες, τίμησε με την ψήφο της τις προτάσεις των παρατάξεων για το προεδρείο. Στο διάστημα των έντεκα μηνών, έχουμε καλέσει αρκετές φορές τους συναδέλφους να τιμήσουν τον θεσμικό τους ρόλο, πέρα από προσωπικές και παραταξιακές σκοπιμότητες. Σε πολλές συνεδριάσεις δημοτικού συμβουλίου (Δ.Σ.), το προεδρείο λειτούργησε ως όργανο του δήμαρχου και της δημοτικής αρχής.
Επειδή η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου είναι η κορυφαία διαδικασία ενημέρωσης για τα τεκταινόμενα στο δήμο, το δημοτικό συμβούλιο είναι το συλλογικό όργανο κατάθεσης θέσεων, απόψεων, και προτάσεων διαλόγου που στόχο έχουν τη λήψη αποφάσεων προς όφελος των δημοτών και έχουμε ζητήσει να γίνει μία συνεδρίαση για τον κανονισμό λειτουργίας του Δ.Σ., ώστε να ενημερωθούν και οι νέοι συνάδελφοι δημοτικοί σύμβουλοι – έντεκα μήνες δεν έχει γίνει κάτι.
Επειδή σε όλες τις μέχρι τώρα συνεδριάσεις του Δ.Σ. γίνεται εισήγηση πολλών θεμάτων προ ημερήσιας διάταξης που δεν έχουν όλα τον χαρακτήρα του επείγοντος, αλλά καλύπτουν άλλες αδυναμίες της διοίκησης.
Επειδή οι εισηγήσεις των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης πρέπει να γνωστοποιούνται έγκυρα και έγκαιρα. Η μη έγκαιρη και έγκυρη αποστολή των εισηγητικών θεμάτων, σε συνδυασμό με την προσφιλή τακτική της διοίκησης να αλλάζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που είναι προς συζήτηση, αναλώνει πολύ χρόνο και έχει σαν αποτέλεσμα τη μεγάλη και συνάμα εξαντλητική διάρκεια των συνεδριάσεων.
Επειδή με τη μέχρι σήμερα πορεία του, το προεδρείο του Δ.Σ. δεν έχει δώσει τη δυνατότητα της πλήρους ενημέρωσης των συναδέλφων δημοτικών συμβούλων και δεν αντιμετωπίζει όλα τα θέματα με τη σοβαρότητα που πρέπει.
Επειδή άλλα συζητούμε, άλλα αποφασίζουμε, άλλα ψηφίζουμε και αλλά αναρτούνται στη διαύγεια.
Επειδή απόφαση έχει αλλάξει έξι φορές στη διαύγεια.
Επειδή κατά τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 18ης Ιουνίου δεν τηρήθηκε ο κανονισμός λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου και η συνεδρίαση δεν ολοκληρώθηκε την Πέμπτη 25/6, όπως αποφασίστηκε από το δημοτικό συμβούλιο.
Επειδή υπήρξε νέα πρόσκληση δημοτικού συμβουλίου, χωρίς να λήξει το προηγούμενο συμβούλιο και τέθηκε σε κίνδυνο η ομαλή λειτουργία του Δ.Σ. και η νομιμότητα των αποφάσεων.
Επειδή, πέρα από όσα ορίζει ο νόμος και ο κανονισμός λειτουργίας του συμβουλίου, υπήρξε μεθόδευση και υπογραφή απόφασης που αναρτήθηκε στη διαύγεια ΑΔΑ 646ΜΩΡΥ-ΩΨ4, ενώ δεν έχει συζητηθεί στο δημοτικό συμβούλιο.
Είναι πλέον σαφές ότι αίρουμε την εμπιστοσύνη μας προς το πρόσωπό του πρόεδρου και του αντιπροέδρου, τους οποίους στηρίξαμε στην έναρξη της νέας δημοτικής αρχής.
*Στην ουσία πρόκειται για πρόταση μομφής, που ζητώ να τεθεί στην κρίση του δημοτικού συμβουλίου, προ ημερήσιας διάταξης, στη συνεδρίαση της 8ης Ιουλίου 2020. *

Γαβριήλ Αραμπατζής
Επικεφαλής παράταξης
«Η Πόλη που θέλω»

Συνημμένα
· 24/6/2020 Αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου, υπογεγραμμένες και αναρτημένες στην Διαύγεια χωρίς να έχει γίνει συζήτηση bit.ly/3eht4NP
· 25/5/2020 Οι εισηγήσεις των θεμάτων του δημοτικού συμβουλίου πρέπει να γνωστοποιούνται έγκυρα και έγκαιρα bit.ly/3f5vAaZ
· 24/1/2020 Άλλαξαν έξι φόρες την απόφαση !!! bit.ly/2VVr86Y
· 20/11/2019 Άλλα συζητήσαμε, αλλά ψηφίσαμε και άλλα αναρτήθηκαν στη Διαύγεια. bit.ly/3iEVTqF

Share this Post