Όχι στη βιασύνη.Τακτική συνεδρίαση για το ΣΜΠΕ του Υμηττού.

Σε απάντηση της πρόσκλησής σας για έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου το Σάββατο 18/7/20 και ώρα 11:00 π.μ με θέμα «Ενημέρωση και συζήτηση σχετικά με την πρόταση που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση για την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του σχεδίου προστασίας του ορεινού όγκου του Υμηττού» , ως δημοτική παράταξη «Η Πόλη που θέλω» *δεν αντιλαμβανόμαστε τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος της σύγκλησης έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ούτε κατά τον τύπο αλλά και ούτε κατά την ουσία.*
Τυπικά ως πρόσκληση δεν δικαιολογεί το κατεπείγον της έκτακτης συνεδρίασης, αφού το αντικείμενο του θέματος δεν θέτει τα στενά χρονικά πλαίσια που να επιβάλλουν την άμεση σύγκλησή του.
Αλλά και ουσιαστικά δεν εξυπηρετεί στην ενδελεχή εξέταση και συζήτηση ενός θέματος μείζονος σημασίας, όχι μόνο για την Ηλιούπολη και τους κατοίκους της αλλά και για την ευρύτερη περιοχή γύρω από τον Υμηττό.
Η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του σχεδίου προστασίας του ορεινού όγκου του Υμηττού αποτελείται από κείμενα , σχέδια και παραρτήματα που ξεπερνούν τις 650 σελίδες. Αφορούν σε αλλαγές χρήσης , νέες οριοθετήσεις, καθορισμούς ζωνών προστασίας και ειδικής χρήσης τους , καθώς και πολεοδομικές ρυθμίσεις για περιοχές πάνω στο βουνό του Υμηττού και γύρω από αυτόν.
Ανάμεσα σε αυτές είναι και ο χώρος του υφιστάμενου ΚΥΤ , για τον οποίο έχει ήδη πραγματοποιηθεί συζήτηση και έχει ληφθεί σχετική απόφαση. Όμως υπάρχουν και αλλαγές που αφορούν και άλλες περιοχές της Ηλιούπολης , για τις οποίες δεν έχει υπάρξει κάποια αναφορά στο παρελθόν.
Η παραπάνω μελέτη τέθηκε σε διαβούλευση από το μεσημέρι της 16ης Ιουλίου 2020 ,η οποία θα διαρκέσει για χρονική περίοδο τριάντα (30) ημερών.
Τέλος, με έκπληξη διαπιστώνουμε την απουσία από την πρόσκληση εκπροσώπων φορέων πολιτών και δημοτών της πόλης, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε τομείς που σχετίζονται με το θέμα.
Θεωρούμε ότι θα ήταν λογικό και χρήσιμο για την ουσιαστική συζήτηση και εξέταση ενός τόσου σοβαρού θέματος να υπάρξει το απαραίτητο χρονικό διάστημα, ώστε να μελετηθεί επαρκώς και λεπτομερώς, με σκοπό την σύνταξη τοποθετήσεων και προτάσεων των δημοτικών παρατάξεων και των φορέων.
*Για όλους τους παραπάνω λόγους* *αιτούμαστε την ματαίωση της αυριανής έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και τον προγραμματισμό σύγκλησης μιας νέας τακτικής, λαμβάνοντας υπόψη τα όσα εκθέσαμε για τον χρόνο πραγματοποίησης της.*
*Για την Πόλη που θέλω. * *Ο Επικεφαλής **Γαβριήλ Αραμπατζής *


Share this Post