Σοβαρές καταγγελίες κατά της διοίκησης του δήμου για το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης

Ηλιούπολη, 29-7-2020 Στις 26-9-2019 με την 219/2019 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Ηλιούπολης (ΑΔΑ: 64ΩΨΩΡΥ-ΖΣΥ) και μετά από πρόταση της παράταξης «Η Πόλη που θέλω» ορίστηκα τακτικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Μουσείο Εθνικής Αντίστασης».. Από το Σεπτέμβριο του 2019 όμως και μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει η συγκρότηση σε σώμα του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ. Χάρη στη Διαύγεια ενημερωθήκαμε κι εμείς ότι στις 30/12/19 έγινε διοικητικό συμβούλιο στο νομικό πρόσωπο του Μουσείο Εθνικής Αντίστασης. Κι επειδή όπως λέει και λατινική παροιμία “verba volant, scripta manent” τα λόγια πετούν, τα γραπτά μένουν, στην απόφαση 7/2019 Αποδοχή επιχορήγησης (ΑΔΑ: ΩΓΡΘΟΕΦΔ-ΤΓΑ) αναφέρει δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα και μέσα στα ονόματα που κλήθηκαν αλλά δεν παρευρέθηκαν είναι και το όνομα μου, Παπαθανασίου Μαίρη, τακτικού μέλους του μουσείου που εκπροσωπεί τη δημοτική παράταξη «Η Πόλη που Θέλω». Για άλλη μια φορά δηλώνουμε ότι ουδέποτε ειδοποιήθηκε ούτε ο επικεφαλής της παράταξης ούτε το τακτικό μέλος της ούτε το αναπληρωματικό μέλος που έχουμε ορίσει. Δεν ενημερώθηκα είτε προφορικά είτε τηλεφωνικά είτε γραπτά είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Απάντηση δεν έχουμε λάβει τόσο καιρό γι αυτό το θέμα. Στις 28-7-2020 δέχθηκα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το σχέδιο προϋπολογισμού του νομικού προσώπου του 2020 με την παράκληση να σταλούν οι παρατηρήσεις μέχρι τις 31-7-2020. Πόσο εφικτή είναι η άμεση ανταπόκριση για ένα τόσο σοβαρό θέμα, ενώ διανύουμε την καλοκαιρινή περίοδο των διακοπών και πόσο σωστή η τοποθέτησή σας; Σας στέλνω τις αντίστοιχες παρατηρήσεις μου με επιφύλαξη ως προς τη νομιμότητα της διαδικασίας που ακολουθείτε. Ο προϋπολογισμός του 2020 θα έπρεπε να έχει ψηφιστεί το φθινόπωρο του 2019, ενώ αυτήν την περίοδο θα έπρεπε να συζητάμε για το προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2021. Οι προφανείς επιπτώσεις της πανδημίας άρχισαν στη χώρα μας τον Μάρτιο του 2020, επομένως δεν υπάρχουν δικαιολογίες ούτε βασιμότητα του ισχυρισμού σας, δηλαδή της μη δυνατότητας συνεδρίασης μέχρι και σήμερα. Ο επικεφαλής της παράταξης κος Γαβριήλ Αραμπατζής σας έχει ζητήσει κατ’ επανάληψη τον προϋπολογισμό του 2019 καθώς και το πότε εγκρίθηκε. Ουδέποτε λάβαμε κάτι σχετικό. Παρατηρώντας το σχέδιο προϋπολογισμό που στείλατε στέλνουμε τις ακόλουθες παρατηρήσεις – ερωτήσεις. • Γιατί σε περίοδο covid-19 που διανύουμε, ενώ θα έπρεπε να αυξάνονται τα έξοδα καθαριότητας , τα μειώνετε; Δηλαδή στις δαπάνες καθαρισμού λοιπών χώρων μουσείου (Κωδ. 6275) από 11.501,00 σε 5.000,00 και στις δαπάνες καθαρισμού γραφείων (Κωδ. 6274) από 11.501,00 σε 10.000,00 ; • Κι ενώ αυξάνονται τα έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων (Κωδ. 64710001 και 64740001) από μηδενικά σε 14.000,00 σύνολο; Αυτά τα έξοδα τί αφορούν; • Γιατί υπάρχει αύξηση, 500%, στη συντήρηση και επισκευή των κτιρίων ( κωδ. 6261) από 4.000,00 το 2019 στις 20.000,00 το 2020; • Ενώ το 2019 στον κωδικό 71340001 και 71340002 για υπολογιστές και φωτοτυπικά μηχανήματα δόθηκαν σύνολο 3.583,60 , το 2020 πρέπει να δοθούν άλλα 3.000,00 σύνολο. Για ποιο λόγο δεσμεύονται αυτά τα χρήματα, ενώ το 2019 είχαν δοθεί αρκετά; Μήπως θα έπρεπε να δοθούν αλλού; • Ενώ ο παρακρατηθείς φόρος βάσει προϋπολογισμού- απολογισμού 2019 αντιστοιχεί σε δαπάνες ύψους 96588,88 (που προκύπτει από 1405,80/4%=35145 και 4915,51/8%=61.443,88), οι δαπάνες βάσει της ίδιας κατάστασης (κωδικός 6), δηλαδή τα έξοδα ανέρχονται σε 63428,33. Πώς προκύπτει αυτή η διαφορά; Γιατί αυτό το κενό των 33.160,00;
Με εκτίμηση, Μαίρη Παπαθανασίου Τακτικό μέλος του ΔΣ του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης εκπρόσωπος της παράταξης «Η Πόλη που θέλω»


Share this Post