Έως πότε ο Δήμαρχος και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου θα εμπαίζουν τη νοημοσύνη μας και την ανοχή μας;

Στις Τετάρτη 19/8 μας κοινοποιήθηκαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δύο έγγραφα της Νομικής Υπηρεσίας που τα υπογράφει ο προϊστάμενός της κος Νικόλαος Καραβέλος. Το πρώτο φέρει αρ. πρωτοκόλλου στις 20/7/20 και το δεύτερο στις 13/8/20. Το πρώτο έγγραφο αποτελεί μία πρώτη κατάθεση των απόψεων της Υπηρεσίας επί των θεμάτων που αφορούν την ΣΜΠΕ για τον Υμηττό, ύστερα από ανάθεση του δημάρχου προκειμένου να διατυπωθεί η νομική άποψη για προσφυγή κατά της ΣΜΠΕ. Το δεύτερο έγγραφο αποτελεί την ολοκληρωμένη τοποθέτηση της νομικής υπηρεσίας και ο προϊστάμενος της επισημαίνει τις απαραίτητες προσθήκες που πρέπει να γίνουν και να επισημανθούν στο τελικό σχέδιο του εγγράφου του Δήμου προς το ΥΠΕΝ. Παρόλα ταύτα στο έγγραφο που στάλθηκε δεν λαμβάνεται υπ’ όψη ούτε η άποψη της υπηρεσίας σχετικά με την δημιουργία κοιμητηρίου ,αλλά ούτε επισημαίνεται ξεκάθαρα και με τρόπο εμφατικό, η διαχρονική θέση του Δήμου για απομάκρυνση του ΚΥΤ ανεξάρτητα της ισχύος του. Όμως εγείρονται και άλλα ερωτηματικά σε σχέση με την στάση του Δημάρχου και του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο προϊστάμενος της νομικής υπηρεσίας ζητάει το έγγραφο της 20/7 να κοινοποιηθεί μέσω του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου στους δημοτικούς συμβούλους. Αυτό όμως δεν έγινε. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την μη ενεργοποίηση της αρμόδιας για το θέμα διαπαραταξιακής επιτροπής, και της μη ενημέρωσης των δημοτικών παρατάξεων έρχεται να ενισχύσει τα όσα επισημάναμε με την τελευταία ανακοίνωση μας για την αφερέγγυα , ασυνεπή και αδιαφανή στάση του δημάρχου και της διοίκησης του δήμου. (bit.ly/3iTgEOK ). Η ευθύνη για την μη κοινοποίηση του εγγράφου της νομικής υπηρεσίας στις 20/7 βαραίνει τον πρόεδρο του Δ.Σ, εκτός και αν άλλοι του επέβαλλαν να πράξει με αυτόν τον τρόπο. Ως παράταξη έχουμε τονίσει επανειλημμένες φορές την αναποτελεσματικότητα του προεδρείου να πράξει έστω και τα αυτονόητα στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του. (bit.ly/3hkOpIc )
Εύλογα ύστερα από τα παραπάνω προκύπτουν τα ερωτήματα : 1) Για ποιούς λόγους δεν κοινοποιήθηκε εγκαίρως το έγγραφο της 20/7/20 της Νομικής Υπηρεσίας στους δημοτικούς συμβούλους, ποιά είναι η σκοπιμότητα της καθυστερημένης κοινοποίησής τους; 2) Γιατί υπάρχουν δυο έγγραφα της νομικής υπηρεσίας και δεν λαμβάνει υπόψη ο Δήμαρχος το αρχικό έγγραφο στη επίσημη τοποθέτηση του; 3) Γιατί απαντά ο Δήμαρχος στη δημόσια αρχή που ζήτα από το δημοτικό συμβούλιο να διατυπώσει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του εγγράφως τη γνώμη του και τις παρατηρήσεις επί της ΣΜΠΕ; 4) Έως πότε ο Δήμαρχος και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου θα εμπαίζουν τη νοημοσύνη μας και την ανοχή μας;
Μάλλον απαιτείται να υπενθυμίσουμε κάποια πράγματα που θεωρούσαμε ότι θα ήταν αυτονόητα για τον Δήμαρχο. Θεσμική αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου είναι να αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το Δήμο , να εκφράζει τις θέσεις του Δήμου σε θέματα τοπικού αλλά και γενικότερου ενδιαφέροντος και όποτε δημόσιες αρχές ή αρμόδια όργανα ζητούν την τοποθέτηση του Δήμου εγκρίνει με αποφάσεις του την επίσιμες θέσεις του Δήμου .Υποχρέωση του Δημάρχου αποτελεί η προάσπιση και η εξυπηρέτηση των συμφερόντων της πόλης και των κατοίκων της, να διασφαλίζει την ενότητα της τοπικής κοινωνίας και να ασκεί τα καθήκοντά του με βάση τις αρχές της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας. Παράλληλα είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Η μη εκτέλεση των αποφάσεων του συνιστά σοβαρή παράλειψη ,που ανάλογα την σοβαρότητα της δύναται να θεωρηθεί ακόμα και παράβαση καθήκοντος. Όμως ακόμα πιο σοβαρό λάθος αποτελεί, η σιωπήρη αποδοχή και η ανοχή, με σποτέλεσμα να μην εξυπηρετούνται συμφέροντα των πολιτών της Ηλιούπολης .

Share this Post