Μουσείο Εθνικής Αντίστασης – Η Πόλη που θέλω

Την Τετάρτη 16-9-20 πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση του ΔΣ του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης, μετά από σχεδόν ένα χρόνο από τον ορισμό των μελών του Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν o προϋπολογισμός για το έτος 2020 (!) ,ο ορισμός Αντιπροέδρου και η λειτουργία του Μουσείου.
Η παράταξή μας ψήφισε το ορισμό του κ. Μπαλτά ως Αντιπροέδρου για να συγκροτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο, καταψήφισε τον προϋπολογισμό του 2020, αφού δεν έχει γίνει απολογισμός του προϋπολογισμού του προηγούμενου έτους (2019) και δεν πήραμε απαντήσεις στα ερωτήματα που θέσαμε. Επίσης θέσαμε θέμα ώστε να μας αποστέλλονται έγκαιρα οι εισηγήσεις των θεμάτων συζήτησης και συμφωνήσαμε να πραγματοποιείται ΔΣ κάθε πρώτη Τετάρτη του μήνα στις 19:00 στην αίθουσα πολλαπλών δραστηριοτήτων.
Εισηγηθήκαμε να γίνει απολογισμός παρελθόντων ετών, όπως έγινε στα άλλα νομικά πρόσωπα του Δήμου μας, αλλά και με την αφορμή της συμπλήρωσης των 10 χρόνων λειτουργίας του ,προκειμένου να γίνει γνωστό το ποσό που έχει δαπανηθεί για την λειτουργία του και το έργο που έχει παραχθεί την τελευταία δεκαετία. Πήραμε θετική απάντηση και είμαστε γι’ αυτό το θέμα σε αναμονή.
*Ως παράταξη η βασική μας πρόταση είναι ότι το Μουσείο θα πρέπει να είναι ανοικτό στο κοινό με στόχο τη μελέτη, την εκπαίδευση και την ψυχαγωγία.* Θα πρέπει να διευρύνει τις δραστηριότητες του ως χώρος μνήμης ,πολιτισμού και προαγωγής της ειρήνης ,της ελευθερίας πνεύματος και ιδεών .
Στα πλαίσια αυτά θα μπορούσε :
– Να εκπονηθεί ένα πρόγραμμα εκπαιδευτικών δράσεων σε καθημερινή ή εβδομαδιαία βάση για τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης , όχι μόνο του Δήμου Ηλιούπολης αλλά και άλλων Δήμων. Μια καλή ευκαιρία, λοιπόν, είναι η 28η Οκτωβρίου που πλησιάζει, να έρθει σε επαφή το μουσείο αλλά και οι αντιστασιακές οργανώσεις με σχολεία και δια ζώσης να μιλήσουν στα παιδιά στα πλαίσια του εορτασμού της εθνικής επετείου.
– Να υποστηριχθεί από εξειδικευμένο προσωπικό, γιατί δε μπορεί να στηρίζεται σε οκτάμηνες συμβάσεις και σε εθελοντές, οι οποίοι λειτουργούν μόνο επικουρικά στο έργο του. Έχει ανάγκη από μόνιμο εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, για να επιτύχει τους στόχους της συντήρησης, της εκπαίδευσης και της προώθησης. Ζούμε στην εποχή της εξειδίκευσης και χωρίς το κατάλληλο προσωπικό δε μπορεί να επιτύχει σωστά κανένα στόχο, γιατί και πάλι θα υπολειτουργεί.
Όλα αυτά μπορούν να γίνουν με μία βασική προϋπόθεση. Την ύπαρξη μιας διαφανούς και χρηστής διοίκησης, ανοικτής σε κριτική, σε προτάσεις και συνεργασία. Απαλλαγμένοι από ιδεολογικές και κομματικές αγκυλώσεις και έχοντας ως γνώμονα την ανάδειξη και προβολή του Μουσείου θα μπορέσουμε να κάνουμε τους πολίτες να αγκαλιάσουν και να στηρίξουν αυτήν την προσπάθεια.
Με εκτίμηση, Μαίρη Παπαθανασίου Τακτικό μέλος του ΔΣ του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης εκπρόσωπος της παράταξης «Η Πόλη που θέλω»


Share this Post