Εξυπηρέτηση Πολιτών Μέσω Τηλεδιάσκεψης Από Τα ΚΕΠ ζητά ο Θανάσης Αθανασίου δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη “Η Πόλη που θέλω”

*Με βάση τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, 60 Δήμοι έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα #myKEPlive <www.facebook.com/hashtag/mykeplive?__eep__=6&__cft__[0]=AZVCOtlK7lLgpW3RZoMklQ_zahqOFx8wCCgtRQZssmwFWguHq4EpKcbwY3W3r8jPRK1Q4khb21kppCFZvDAQg012ts4eMeC01jNHw8Cbvgrrgtpvjj4qUpRYtFXo9SJteInnM7gW8uRsjCc98rkLSt34JO1GEoIAs3gS8ofT7lMAQWdyZDDLq7YVNDe1hAY54_k&__tn__=*NK-R>. Πρόκειται για ένα καινοτόμο πρόγραμμα, με το οποίο πολίτες μπορούν να εξυπηρετούνται διαδικτυακά, μέσω τηλεδιάσκεψης από τα KEΠ της πόλης τους.* *Δυστυχώς, ο Δήμος Ηλιούπολης δεν είναι σε αυτή τη λίστα.* *Θα πρέπει η δημοτική αρχή να κάνει άμεσες ενέργειες για να ενταχθούν τα ΚΕΠ της πόλης μας στην πλατφόρμα, ώστε να διευκολύνουμε τους συνδημότες μας και τις επιχειρήσεις στις συναλλαγές τους.* *Σκοπεύω να φέρω το θέμα στο επόμενο δημοτικό συμβούλιο, αναμένοντας απαντήσεις από τα στελέχη της δημοτικής αρχής.* *Πρώτα και πάνω από όλα ο πολίτης!*
*Θανάσης Αθανασίου * *Δημοτικός Σύμβουλος*
<www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail> Απαλλαγμένο από ιούς. www.avast.com <www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail> <#DAB4FAD8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2>


Share this Post