Μπορούν να “σηκώσουν” γενναίες μειώσεις τα ανταποδοτικά τέλη το 2021.

*Μπορούν να “σηκώσουν” γενναίες μειώσεις τα ανταποδοτικά τέλη το 2021. Ο Δήμος οφείλει να συνδράμει στην ανακούφιση νοικοκυριών, αλλά και επιχειρήσεων της πόλης.* Σύμφωνα με τα στοιχεία του Δήμου που παρουσιάστηκαν κατά την οικονομική επιτροπή στις 26/10, αποδεικνύεται η δυνατότητα για μεγάλες εκπτώσεις στα Δημοτικά τέλη που θα δώσουν ανάσα σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Ειδικότερα, προκύπτει τεράστια αύξηση εσόδων του δήμου από την δήλωση των τετραγωνικών μέτρων των ιδιοκτησιών, η οποία οφείλεται στην ενημέρωση της βάσης δεδομένων του δήμου από εκείνη του ΔΕΔΗΕ. Η αύξηση εσόδων προσδιορίζεται, μέχρι στιγμής στα 1.203.998,00 ευρώ, έχοντας ληφθεί υπόψη μόνο το 1/3 των υποβληθέντων τροποποιητικών δηλώσεων ,που έχουν ελεγχθεί και σταλεί στο ΔΕΔΗΕ. Αυτό το 1/3 των δηλώσεων προκαλεί μια αύξηση 420.000 τ.μ. κατοικιών και 174.520 τ.μ. λοιπών χώρων. Εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς, ότι με την ενσωμάτωση του υπολοίπου αριθμού των δηλώσεων, θα προκληθεί ακόμα μεγαλύτερη αύξηση εσόδων αρκετών εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ για το δήμο μας. Το ποσοστό του 3% που έχει αποφασίσει η διοίκηση του Δήμου είναι πολύ μικρό, σε σχέση με την πραγματική δυνατότητα μεγαλύτερων μειώσεων. Η διοίκηση δεν λαμβάνει υπόψη της όλα τα παραπάνω , με αποτέλεσμα για μία ακόμη φορά να δρα με βιασύνη και προχειρότητα σε ένα τόσο σοβαρό θέμα. Ιδιαίτερα σε μία περίοδο που η οικονομία των περισσότερων νοικοκυριών, αλλά και οι επιχειρήσεις της Ηλιούπολης, πλήττονται από τις επιπτώσεις της πανδημίας που κανείς δεν γνωρίζει πότε θα τελειώσει. Ο Δήμος οφείλει να συνδράμει στην ανακούφιση αυτών των προβλημάτων με τρόπο αποτελεσματικότερο .
Γαβριήλ Αραμπατζής Επικεφαλής Παράταξης


Share this Post