Με ποιο τρόπο οι πολίτες θα κλείνουν ραντεβού για εμβολιασμό;

Οι πολίτες, που δεν είναι εξοικειωμένοι με τα τεχνολογικά μέσα θα έχουν τη δυνατότητα να κλείσουν ραντεβού με επίσκεψη στα Κ.Ε.Π. Κάθε πολίτης θα μπορεί να ελέγξει αν ανήκει σε κάποιες από τις ομάδες προτεραιότητας είτε εισάγοντας τον ΑΜΚΑ και το Ονοματεπώνυμό του στην ιστοσελίδα emvolio.gov.gr <l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Femvolio.gov.gr%2F%3Ffbclid%3DIwAR2kL9wHsp7l7HRP7tXOEqLijH-uTkkUE8n2GWMr2N3TYAImcrak7bhqKA0&h=AT06IU8b3wqKouBr50UTBEoBlnDhKxxN12uze5EGJFrC0TLgzQ1s7mZ3rfVZJGfDyjtJ…[0]=AT3VzK1daXFRFKaPsaHIWl9BPlh_njNAlndr1oPORl9qSSoe-8JyKHIgZrMp6xzdZZiZnhHpAsLFal7k97y-7ff5UQCWH7gpXiefUDdzoeJKuTMLZYq1STM7ju6cLzapWQ9fenk5UoJ0Sl2qmLJ09pOi9YA> και τη web/mobile εφαρμογή είτε αποστέλλοντας γραπτό μήνυμα (SMS) στον αριθμό 13034.Ο προγραμματισμός των ραντεβού, από τον Ιανουάριο θα γίνεται είτε με τα στοιχεία TAXIS μέσω της ιστοσελίδας emvolio.gov.gr <l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Femvolio.gov.gr%2F%3Ffbclid%3DIwAR0ICaUGV31Y15W4ZQD6ev1Zb6NfS9PBrAnJP_cdlvtSl9YOnzCrrPV9YLU&h=AT06IU8b3wqKouBr50UTBEoBlnDhKxxN12uze5EGJFrC0TLgzQ1s7mZ3rfVZJGfDyjtJ…[0]=AT3VzK1daXFRFKaPsaHIWl9BPlh_njNAlndr1oPORl9qSSoe-8JyKHIgZrMp6xzdZZiZnhHpAsLFal7k97y-7ff5UQCWH7gpXiefUDdzoeJKuTMLZYq1STM7ju6cLzapWQ9fenk5UoJ0Sl2qmLJ09pOi9YA>, είτε επιβεβαιώνοντας το προτεινόμενο ραντεβού μέσω γραπτού μηνύματος (SMS) στον αριθμό 13034. Ο πολίτης θα λαμβάνει τον μοναδικό κωδικό-αριθμό ραντεβού, καθώς και το QR Code, ανάλογα με τον τρόπο που προγραμμάτισε το ραντεβού. Σημειώνεται ότι μέσω της εφαρμογής των ραντεβού θα προγραμματίζεται ταυτόχρονα και ο επαναληπτικός εμβολιασμός. Tο Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Εμβολιασμών Επιχείρηση «Ελευθερία» κατά του Covid-19 emvolio.gov.gr/diadikasia-emvoliasmou <l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Femvolio.gov.gr%2Fdiadikasia-emvoliasmou%3Ffbclid%3DIwAR36pb1YTmh2L9HCT962BhK00QD6o3R2ChqXRylhAauO50y9ZmLJG2Afkg0&h=AT0sCuzzM7yzpGxGW7IeVMRTJ7MOoImAUbl5_1ksQ2hwQ…[0]=AT3VzK1daXFRFKaPsaHIWl9BPlh_njNAlndr1oPORl9qSSoe-8JyKHIgZrMp6xzdZZiZnhHpAsLFal7k97y-7ff5UQCWH7gpXiefUDdzoeJKuTMLZYq1STM7ju6cLzapWQ9fenk5UoJ0Sl2qmLJ09pOi9YA>
[image: image.png]
<www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail> Απαλλαγμένο από ιούς. www.avast.com <www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail> <#DAB4FAD8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2>

Share this Post