Φόρμα αίτησης δωρεάν ελέγχου Covid -19

Γίνετε υποψήφιος/υποψήφια για τον δειγματοληπτικό έλεγχο για COVID-19 δωρεάν. Συμπληρώστε την φόρμα δωρεάν ελέγχου COVID-19 στο δικτυακό τόπο ( testing.gov.gr/#/ <testing.gov.gr/?fbclid=IwAR2blCLe48XFvXDf-Sp73CdI-vaH9Yqw-hGVRkwivIHJlKzViGNaB9DkGAg#/> ). Ο έλεγχος θα πραγματοποιείται με προϊόντα ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου του νέου κορωνοϊού SARS-CoV-2. Η συμμετοχή των πολιτών θα βοηθήσει τους ειδικούς να διαμορφώσουν καλύτερη εικόνα για τη μετάδοση του κορονοϊού σε όλη τη χώρα με στόχο τον έγκαιρο εντοπισμό της διασποράς. Μπορεί να βοηθήσει όμως, και στην προστασία του καθενός προσωπικά με έγκαιρη διάγνωση, αλλά και στην προστασία ευάλωτων ατόμων του στενού μας περιβάλλοντος, σε περίπτωση που κάποιος είναι ασυμπτωματικός φορέας. eody.gov.gr/…/uploads/2020/12/testing_project.pdf <l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Feody.gov.gr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F12%2Ftesting_project.pdf%3Ffbclid%3DIwAR0QtE5Rxi4GczvCBCBipWdq2oGIjKA5mjUJPqSizGRHKvupI8lmto2a1zA&h=AT2AxDgtJGUctHCH…[0]=AT2X-ARCvkPoIyasjvdk5_QJbaemNaYVMOjtmbLuMv0IBlAcTI0EBQ18ejIAF6aubt-ovH-euI2DegtNhWydxc-3BByl92Mpm5ULVkMbl5jTOpdSTBwTeEGntT-jEVdiRWICbYE55GJokggSVLqFeqB_fHBS3jt3heqwPdl1XAQIxQgjmKdHP9TFD8-dKCgK0bJWP4XT-76nscGJCc0To6mBEtf-9_iSnhLwjEnNKhPtxEZE>
[image: image.png]

Share this Post