Η 28η Ιανουαρίου έχει καθιερωθεί ως «Η Ευρωπαϊκή Ημέρα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.»

[image: data_21.jpg]Σαν σήμερα το 1981, υπεγράφη η Σύμβαση 108 του Συμβουλίου της Ευρώπης, του πρώτου νομικά δεσμευτικού κειμένου διεθνούς δικαίου για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Στη χώρα μας συμπληρώνονται 23 χρόνια αρχικά από την εφαρμογή κανονιστικού και θεσμικού πλαισίου προστασίας προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το Νόμο 4624 αλλά και με τις νέες διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (#GDPR <www.facebook.com/hashtag/gdpr?__eep__=6&__cft__[0]=AZXmdrumcQDKxKV4UwBOMO-X4Tb_oZ9ugTZ1nHP3r_QG7cblB5OH6BjOrgnooBSrljjbDICzH8F-xosftQiilm9RsKvTL-eM59vmLtG7xgegIFR6qTbCVmzfhfABEkX-oEkuFihO4dBpaUWwMyVMTZE8nmmYv3NzM-7WO5dHQg82mA&__tn__=*NK-y-R>) (ΕΕ) 2016/679. Παρότι πέρασαν 23 χρόνια οι διατάξεις για την προστασία προσωπικών δεδομένων εξακολουθούν ακόμη και σήμερα να θεωρούνται αχαρτογράφητα νερά σε αρκετές περιοχές του Δημόσιου, των ΟΤΑ αλλά και του ιδιωτικού τομέα. Ως Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα αναγνωρίζεται κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε φυσικό πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις δημιουργούν συνεχώς νέες προκλήσεις για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς το διαδίκτυο δεν υφίστανται περιορισμοί πλην εκείνων που θέτεις εσύ από μόνος σου. Είναι επιτακτική ανάγκη να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στο ποιες πληροφορίες «μοιράζεσαι» στο διαδίκτυο και κυρίως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης . Μία και μόνο φωτογραφία αρκεί για να φανερώσει πρόσωπα, τοποθεσίες, συνήθειες και δεδομένα το οποία σε λάθος χέρια, μπορούν να έχουν ολέθρια αποτελέσματα. Στο μυαλό μας θα πρέπει να έχουμε έναν κανόνα, για να χρησιμοποιήσει κάποιος τα προσωπικά σου δεδομένα, για οποιονδήποτε σκοπό θα πρέπει να έχει εξασφαλίσει την συγκατάθεσή σου, αφού πρώτα σε έχει ενημερώσει πλήρως για τους λόγους που θέλει να τα χρησιμοποιήσει. [image: image.png] ipolipouthelo.gr/ [image: image.png] www.facebook.com/ipolipouthelo
Share this Post