Χαιρετίζουμε το γεγονός ότι η δημοτική αρχή, έστω και με καθυστέρηση 14 μηνών, υιοθέτησε την πρόταση μας για το φυσικό αέριο.

Χαιρετίζουμε το γεγονός ότι η δημοτική αρχή, έστω και με καθυστέρηση, αντιλαμβάνεται την σημασία της επέκτασης του δικτύου φυσικού αερίου και της χρήσης του. Όμως θα πρέπει να γίνουν και όλες οι απαραίτητες ενέργειες και για την σύνδεση όσων δημοτικών κτιρίων, σχολικών συγκροτημάτων και βρεφονηπιακών σταθμών δεν είναι συνδεδεμένα στο δίκτυο. Με την αύξηση της χρήσης του φυσικού αερίου ο Δήμος Ηλιούπολης και οι κάτοικοί της θα ωφεληθούν διπλά. Θα εξοικονομηθούν χρήματα αλλά και το σημαντικότερο, θα μειωθεί το ενεργειακό της αποτύπωμα στα πλαίσια της συνολικής προσπάθειας για την εξοικονόμηση ενέργειας και προστασίας περιβάλλοντος. Η ανάγκη της επέκτασης του δικτύου του φυσικού αερίου στην πόλη μας έχει αναδειχθεί έγκαιρα από την παράταξή μας . Το πράξαμε τόσο με προτάσεις σε επίπεδο δημοτικού συμβουλίου ,όσο και δημόσια με σχετικές ανακοινώσεις. Στις 20/12/19 με ανακοίνωση κοινοποιήσαμε ότι στην συζήτηση της ψήφισης του προϋπολογισμού του 2020 bit.ly/2Z2wGOe <l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2Z2wGOe%3Ffbclid%3DIwAR3p9rbsnZds5Vcsyw83inLw5ZZoAOufvZXWhRDlyfV9A0Q7dOzRtk_RpZU&h=AT0VtTIzbIyYyZqSQe1FBet36pzcoRryxVeeO5dXCnEOCDaExnaYlfS4vV59rL-j4FAL…[0]=AT0XaJvazSz32fUL3B1Sxm47pu_0VejqEwzBPdeB8oYPnhzVeu97q0W6bOLwD3KhBNmN2IczDeuSac4T63QMU2IazafFiB_BESBmrcwDHL3agtcr2so0YLivJvcJbn-udRWtJdy7Hk6KyYbzsKkxH9Q_rJtJxl7VH9g30H4-nkwOTZXL-LM9Fiikc-YSTmgRAdf1z0g> προτείναμε την καταγραφή και επεξεργασία στοιχείων και προτάσεων για τη σύνδεση με φυσικό αέριο των σχολικών συγκροτημάτων, των βρεφονηπιακών σταθμών καθώς και όσων δημοτικών κτιρίων ή υποδομών δεν είναι συνδεδεμένα ακόμα. Επιπλέον επισημάναμε ότι θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί η ομαδοποίηση σχετικών αιτήσεων σύνδεσης δημοτών, με σκοπό την διευκόλυνση και επιτάχυνση της αξιολόγησης και της επέκτασης του δικτύου. Μία συντονισμένη και μεθοδευμένη προσπάθεια για την επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου στην Ηλιούπολη θα διευκόλυνε περισσότερο την προσπάθεια του Δήμου για να επεκτείνει την χρήση φυσικού αερίου για την κάλυψη των αναγκών των δημοτικών κτιριακών υποδομών αλλά και των νοικοκυριών. Σχεδόν ένα χρόνο μετά ,στις 2/12/20 και αφού η δημοτική αρχή δεν είχε πράξει κάτι για επανήλθαμε στο θέμα. bit.ly/2LDgK22 <bit.ly/2LDgK22?fbclid=IwAR0o1ezVdYm3UmTOOKFr4y0n0n878UE5psk4_DbqgLIeojhHY4okphhNGaM> Κατά την συζήτηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου για το έτος 2021 ανάμεσα στις προτάσεις μας , θέσαμε εκ νέου την ανάγκη της επέκτασης του δικτύου φυσικού αερίου, όχι μόνο για να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες των κτιριακών και εκπαιδευτικών συγκροτημάτων του Δήμου, αλλά και για να δοθεί η δυνατότητα και σε κατοίκους της πόλης να συνδεθούν στο δίκτυο φυσικού αερίου, χωρίς να επιβαρυνθούν τα τέλη σύνδεσης. Ειδικά για τις περιοχές της Ηλιούπολης που έχουν την πιο χαμηλή κάλυψη δικτύου φυσικού αερίου (Αγία Μαρίνα, Άγιος Κωνσταντίνος και Αγία Μαύρα). Πέρασαν 14 μήνες από τότε που καταθέσαμε αρχικά τις προτάσεις μας και μόλις χθες η διοίκηση του Δήμου με ανακοίνωσή της γνωστοποίησε την πρόθεση της να προχωρήσει στην εκδήλωση ενεργειών, με σκοπό την επιτάχυνση των διαδικασιών, την έγκυρη πληροφόρηση και την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων της Ηλιούπολης, που επιθυμούν να συνδεθούν με το φυσικό αέριο. Χαιρετίζουμε το γεγονός ότι η δημοτική αρχή, έστω και με καθυστέρηση 14 μηνών, υιοθέτησε την πρόταση μας για το φυσικό αέριο.


Share this Post