Εξωδικαστικός συμβιβασμός. Πώς θα αποζημιωθείτε από το Δήμο για υλικές ζημίες από πτώση δέντρων .

Εξωδικαστικός συμβιβασμός. Πώς θα αποζημιωθείτε από το Δήμο για υλικές ζημίες από πτώση δέντρων .

Τη δυνατότητα σε δημότες να αποζημιωθούν με εξωδικαστικό συμβιβασμό για φθορές που έχουν προκληθεί από πτώσεις δέντρων και κλαδιών δίνει η οικονομική επιτροπή καθώς και η 200/2016 bit.ly/2ZdEpbY  απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Ηλιούπολης, η οποία ελήφθη μετά από την ειδική πρόταση και την εισήγηση του Συμπαραστάτη του δημότη. bit.ly/3qEq3xS

Τι πρέπει να κάνουν οι ενδιαφερόμενοι:

Αίτηση – αναφορά προς την οικονομική επιτροπή για εξωδικαστικό συμβιβασμό προκειμένου να αποζημιωθούν για τις υλικές ζημιές, ζητώντας την έκδοση σχετικής απόφασης από την οικονομική επιτροπή.  Η αίτηση – αναφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από έγγραφα επίσημης καταγραφής του συμβάντος από την καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία ( Ελληνική αστυνομία, Πυροσβεστική, Υπηρεσία του Δήμου) και από τα αντίστοιχα παραστατικά που αποδεικνύουν το ύψος της ζημίας.

Όταν ένας πολίτης υποβάλλει αίτημα ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής, αναμένει την έκδοση σχετικής απόφασης, θετικής ή αρνητικής. Η απόφαση αυτή πρέπει να εκδίδεται σε εύλογο χρονικό διάστημα, και πρέπει να αναρτάται διαδικτυακά στο Πρόγραμμα «Διαύγεια». Σε περίπτωση αρνητικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, αυτή πρέπει να περιλαμβάνει γραπτή ενημέρωση των ενδιαφερομένων σχετικά με το δικαίωμα προσφυγής τους ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και με την προθεσμία που προβλέπεται για την ενάσκηση του δικαιώματος αυτού. Για την “Πόλη που θέλω” Ο επικεφαλής Γαβριήλ Αραμπατζής τ. Συμπαραστάτης του Δημότη

Share this Post