Δυο μέτρα και δυο σταθμά από τον Δήμαρχο. Διάκριση για την ασφάλεια μαθητών μεταξύ ιδιωτικών και δημόσιων σχολείων.

Δυο μέτρα και δυο σταθμά από τον Δήμαρχο. Διάκριση για την ασφάλεια μαθητών μεταξύ ιδιωτικών και δημόσιων σχολείων. Στο ιδιωτικό σχολείο υπάρχει η δυνατότητα να κλείνει ο δρόμος με αλυσίδα για την ασφάλεια των μαθητών, ενώ στο δημόσιο δεν έχει γίνει καμία ενέργεια εδώ και χρόνια, όταν μάλιστα δίπλα υπάρχει χώρος φορτοεκφόρτωσης σούπερ μάρκετ και τον Οκτώβριο του 2019 είχε γίνει τροχαίο δυστύχημα. Οι γονείς και εκπαιδευτικοί του δημοσίου σχολείου ζητούν να ληφθούν μέτρα για την ασφάλεια των μαθητών και τόσα χρόνια δεν έχει γίνει τίποτα. Για το ιδιωτικό σχολείο υπάρχει μέριμνα και φροντίδα από την δημοτική αρχή, υπάρχουν πέντε αποφάσεις bit.ly/3slBwCX <l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3slBwCX%3Ffbclid%3DIwAR0zj9UoqQfU649xhj7qtR4SOILk6MWM_Uapp5yNJCMVPuppPHtvQK62eQM&h=AT2htsYIUbyGTDK_rmrjel9NRu7SLQxNK3gbtvJaNd_6739TzLoTv1QHimKkmClue5-0…[0]=AT0WmG65L917z_tyJJDVUyBLxMaH6ACLysZ1Rq6ONRncDMFdXTnZZJjlyZVknL9u1buECQV3gZlH_Yz-r60o1JR-gYGQIGO3cOaHLu6McOET5y-ySUrOfMwfKWhDOpI3P3DSbnVaEsSmIS3_LQNy5hFiNmXQ6Wfe4yycuI4jtENcrlkaGdhO16aQxDX1b60Ngw9HxDy2> και με την απόφαση 124/2020 υπογεγραμμένη και αναρτημένη στη διαύγεια, χωρίς να έχει προηγηθεί σχετική συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο ( bit.ly/3eht4NP <bit.ly/3eht4NP?fbclid=IwAR06CIndfIXHsY5fFhffYedQR75al1PexsKd1UywXn9b_SAnG9NBieaAhy8> ). Αυτός ήταν και ο κύριος λόγος που καταθέσαμε πρόταση μομφής στο προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου διότι υπήρξε μεθόδευση και υπογραφή απόφασης που αναρτήθηκε στη διαύγεια ΑΔΑ 646ΜΩΡΥ-ΩΨ4, ενώ δεν έχει συζητηθεί στο δημοτικό συμβούλιο. bit.ly/3hkOpIc <l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3hkOpIc%3Ffbclid%3DIwAR0wgK__9pjZpz6GtJ30tEwRKYWLsm8asnJEdlT5YxisPAFqFIXYg929ebc&h=AT2oMVe9o45SlnBJGkiZqHiNxmLApYYEty5CVzKmbpcJ00DzpqBeishvXODKr9GB5NWs…[0]=AT0WmG65L917z_tyJJDVUyBLxMaH6ACLysZ1Rq6ONRncDMFdXTnZZJjlyZVknL9u1buECQV3gZlH_Yz-r60o1JR-gYGQIGO3cOaHLu6McOET5y-ySUrOfMwfKWhDOpI3P3DSbnVaEsSmIS3_LQNy5hFiNmXQ6Wfe4yycuI4jtENcrlkaGdhO16aQxDX1b60Ngw9HxDy2> Ο Δήμαρχος και η διοίκηση θα πρέπει να δουν εκ νέου το αίτημά του συλλόγου γονέων και του συλλόγου διδασκόντων του 6ου Δημοτικού Σχολείου Ηλιούπολης για την διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Αστυδάμαντος κατά τις ώρες λειτουργίας του σχολείου. Είμαστε αντίθετοι στη λογική του Δημάρχου και της διοίκησης του Δήμου, δυο μέτρα και δυο σταθμά, ότι ισχύει για τα ιδιωτικά σχολεία πρέπει να ισχύει και για τα δημόσια, για εμάς η ασφάλεια των μαθητών είναι σημαντική είτε φοιτούν σε δημόσια είτε σε ιδιωτικά σχολεία.
Για την “Πόλη που θέλω” Ο επικεφαλής Γαβριήλ Αραμπατζής
ipolipouthelo.gr/ www.facebook.com/ipolipouthelo

Share this Post