“Κανένα σπίτι φέτος χωρίς Πασχαλινό τραπέζι”.

Οι πολιτιστικοί και κοινωνικοί φορείς της πόλης μας «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΛΗΣ», δηλώνουν και φέτος “παρών”, με κεντρικό μήνυμα «Κανένα σπίτι φέτος χωρίς Πασχαλινό τραπέζι». Μας το αποδεικνύουν εμπράκτως, με τις δράσεις αλληλεγγύης τους προς τους συμπολίτες μας που χρήζουν βοήθεια και συμπαράσταση. Τέτοιες πρωτοβουλίες αξίζουν κάθε στήριξη και μαζί με αυτούς λοιπόν, στέλνουμε και εμείς, το μήνυμα αλληλεγγύης και αγάπης: «Κανένα σπίτι φέτος χωρίς Πασχαλινό τραπέζι». “Η Πόλη που θέλω” 18/4/2021
[image: image.png]


Share this Post