Το Βασίλειο Αντζά προτείνουμε για το Τοπικό Συμβούλιο Πρόληψης της Παραβατικότητας (ΤΟ.Σ.Π.ΠΑ.).

Το Τοπικό Συμβούλιο Πρόληψης της Παραβατικότητας (ΤΟ.Σ.Π.ΠΑ.) αποτελείται από επιστήμονες και λειτουργούς που διαμένουν στην περιφέρεια του Δήμου και διαθέτουν ειδικές γνώσεις στον τομέα της εγκληματικότητας, όπως δικαστικούς λειτουργούς, εγκληματολόγους, ψυχολόγους, κοινωνιολόγους, αστυνομικούς, κοινωνικούς λειτουργούς και ιατρούς, καθώς και εκπροσώπους παραγωγικών τάξεων και κοινωνικών φορέων. ‘Έργο του Συμβουλίου (ΤΟ.Σ.Π.ΠΑ.) είναι η κατάρτιση προγράμματος πρόληψης της εγκληματικότητας στη δημοτική περιφέρεια αρμοδιότητάς του, η διατύπωση γνώμης επί σχετικών ερωτημάτων του Δημάρχου ή των τοπικών κοινωνικών και επιστημονικών φορέων, η συνεργασία με τα αντίστοιχα Συμβούλια όμορων Δήμων, η διοργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων και άλλων συναφών εκδηλώσεων για την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης, η συνεχής μέσω των τοπικών μέσων μαζικής επικοινωνίας, ενημέρωση των κατοίκων, καθώς και η εκδήλωση κάθε άλλης σχετικής δραστηριότητας. Η δημοτική παράταξη «Η Πόλη που θέλω» ως μέλος του συμβουλίου προτείνει τον κο Βασίλειο Αντζά, Αντιστράτηγο(ε.α.) της Ελληνικής Αστυνομίας με ειδικές γνώσεις σε θέματα πρόληψης και παραβατικότητας. Σύντομο βιογραφικό: Ο Βασίλειος Αντζάς, Αντιστράτηγος της Ελληνικής Αστυνομίας (ε.α.) και πιστοποιημένος “Εκπαιδευτής Ενηλίκων” από τον ΕΟΠΠΕΠ και εκπαιδευτής – εισηγητής σε φορείς και επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Εκπροσώπησε την Ελληνική Αστυνομία, σε διεθνείς οργανισμούς (Παρίσι Ο.Ο.Σ.Α, Συμβούλιο της Ευρώπης – Ομάδα GRECO), σε διάφορες φάσεις αξιολόγησης της χώρας μας για την ενσωμάτωση στο εθνικό μας δίκαιο ευρωπαϊκών διατάξεων-οδηγιών, για θέματα αντι-διαφθοράς και τρόπου λειτουργίας των μηχανισμών αυτοκάθαρσης στην Ελληνική Δημόσια Διοίκηση. Συνέγραψε δύο (2) Μεταπτυχιακές εργασίες με τα ακόλουθα θέματα: α) “Διαφθορά στην ΕΛ.ΑΣ – Αίτια και μηχανισμοί αυτοκάθαρσης’’. (Με βαθμό ΑΡΙΣΤΑ) β) Οι Συνταγματικά κατοχυρωμένες, ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές στην Ελλάδα
Για τη δημοτική παράταξη “Η Πόλη που θέλω” Ο επικεφαλής Γαβριήλ Αραμπατζής

Share this Post