Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 16 έως 22 Σεπτεμβρίου

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας αποτελεί μία πολύ σημαντική εκστρατεία ευαισθητοποίησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα, από τις 16 έως τις 22 Σεπτεμβρίου, φέτος, η Εβδομάδα έχει ως θέμα «Μένουμε υγιείς και ασφαλείς μέσω βιώσιμων τρόπων μετακίνησης». Η αυξανόμενη Κινητικότητα στα αστικά κέντρα έχει διαμορφώσει μη βιώσιμες συνθήκες, φέρνοντας στην καθημερινότητα πλήθος αρνητικών επιπτώσεων, όπως η κυκλοφοριακή συμφόρηση, τα οδικά ατυχήματα, η ατμοσφαιρική ρύπανση και γενικότερα την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής Κορύφωση των εκδηλώσεων αποτελεί η «Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο», κατά τη διάρκεια της οποίας καθορίζονται ειδικές αστικές ζώνες όπου επιτρέπεται η κυκλοφορία μόνο για τους πεζούς, τους ποδηλάτες και τις δημόσιες συγκοινωνίες Ιδιαίτερα σημαντικός είναι ο ρόλος των τοπικών αρχών ως προς την αλλαγή των συμπεριφορών και συνηθειών μετακίνησης των δημοτών με ανάπτυξη βιώσιμων τοπικών σχεδίων κινητικότητας. Στόχος είναι η ανάδειξη του αστικού περιβάλλοντος εξασφαλίζοντας άριστη κυκλοφοριακή σύνδεση με ταυτόχρονη εξοικονόμηση ενέργειας, χρήση καθαρότερης ενέργειας, ορθολογική διαχείριση του υπάρχοντος μεταφορικού δικτύου, εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης – τόνωση της ζωτικότητας των πόλεων, ενίσχυση των κοινωνικών συναλλαγών και δημιουργία ποιοτικής «ατμόσφαιρας» στις πόλεις με λιγότερη ατμοσφαιρική και ακουστική ρύπανση. bit.ly/3nIikAa <l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3nIikAa%3Ffbclid%3DIwAR1nAQJdfFJqYEyGdmiso0qXoA4LtN6zlIHEPTHhcvt-FU1WJ7ns9cGdav8&h=AT1sMrw_cf5NWEz-iWv-4DiurVE7nR9jxboo6WwbvoKQDtr8EGX00rcHamTCkFrhI-TK…[0]=AT0_EppwVvkiecH6u6F8s8QORuQtwRXa4XcwQhidXbM2hZ9sQQa1oeRvorb_-0sBAcWN04qyRMgypeDnqG1U2QdJIygJGZmadGNnZ9ILrGh4DdRxzCfD8AmyWaDz205u9UX7ngcZhiB82kecuGuE5WaFFkWYWZpq1OELakIozXcwKu-tRFuw4vMupcYRu76FRBa-jWS2>

Share this Post