«Η Δύναμη των Μουσείων» είναι το θέμα εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων 2022

«Η Δύναμη των Μουσείων» είναι το θέμα εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων 2022 . Το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM), στην προσπάθειά του να αναδείξει τον ρόλο των μουσείων στη σύγχρονη κοινωνία, καθιέρωσε από το 1977 τη 18η Μαΐου ως Διεθνή Ημέρα Μουσείων (International Museum Day). Το μήνυμα αυτής της ημέρας είναι να γίνουν τα μουσεία φορείς πολιτισμικών ανταλλαγών με σκοπό την ενίσχυση της μόρφωσης, την προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης, την ειρήνη και τη συνεργασία μεταξύ των λαών. Στο μουσείο της πόλης μας, καμία σημαντική πρόοδο δεν έχει γίνει όσο αφορά το προσωπικό και την λειτουργία του, κάτι που η δημοτική παράταξη “Η Πόλη που θέλω” κατ’ επανάληψη έχει θέσει θέμα προς την δημοτική αρχή. Η βασική μας πρόταση είναι ότι το Μουσείο θα πρέπει να είναι ανοικτό στο κοινό με στόχο τη μελέτη, την εκπαίδευση και την ψυχαγωγία. Θα πρέπει να διευρύνει τις δραστηριότητες του ως χώρος μνήμης ,πολιτισμού και προαγωγής της ειρήνης ,της ελευθερίας πνεύματος και ιδεών .


Share this Post