Τον Απρίλιο ήταν στα “άμεσα” σχέδια, σήμερα, δύο μήνες μετά, δεν είναι πουθενά.

*Ο λόγος για τους καφέ κάδους για τα βιοαπόβλητα: *με επίσημη ανακοίνωση, στις 28/4/2022, η δημοτική αρχή ανακοίνωσε ότι ξεκινά άμεσα το πρόγραμμα των καφέ κάδων για τα βιοαπόβλητα. bit.ly/3OUQ1ZB <l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3OUQ1ZB%3Ffbclid%3DIwAR3CTxvZgzxXPss7TV909TzfYQUltRrNWN1CSUITF4h-QUTRvirSC3syJVY&h=AT12mgN1QBGXu_0YASmWmzyyuPxnXHl5eZGqssxT10e7rfr5ErqelQdrV44Xjb8UJTOe…[0]=AT0OP6T1mmhMvx9ErdISsqYBNTTa3ivgJfMxrTaOlsq7lqWbxaB9X8vZ-piEl3NjK9kp12iizZoFQ3XX0IpEF2Lyazq7PavRaohY5sIDUWqnancrhN2zsqsuLybr20WaAOiNg6H2YfyG5Ps3Mdnl6Q7ms6sYq08BNsZKC_8juOSyp39O3ZAjuFCDF93jierUqJzPUPeE> Συγκεκριμένα ανέφερε: «Ξεκινά μέσα στον Μάϊο η τοποθέτηση των καφέ κάδων για την συλλογή βιοαποβλήτων στα σημεία που προβλέπονται από το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου μας, που επικαιροποιήθηκε το 2021, καθώς και η αποκομιδή των οργανικών αποβλήτων με τα νέα καφέ απορριμματοφόρα, που σταδιακά θα εντάσσονται στο πρόγραμμα.» Μια μέρα πριν την ανακοίνωση, είχαν παραληφθεί από την Περιφέρεια Αττικής 4 καφέ απορριμματοφόρα τελευταίας τεχνολογίας, με σύστημα πλύσης και απολύμανσης κάδων, και 1.170 καφέ κάδοι. *Δύο μήνες μετά όλος ο σχετικός εξοπλισμός (καφέ απορριμματοφόρα και καφέ κάδοι) παραμένει αχρησιμοποίητος στο αμαξοστάσιο του Δήμου.* Και όλα αυτά ενώ ο Δήμος Ηλιούπολης καταγράφει για το έτος 2021 ποσοστό ανακύκλωσης μόλις 7,3% , μικρότερο από τον μ.ο. των δήμων της Αττικής (13,6%) και πολύ μικρότερο από δεκάδες άλλους δήμους. Ο δήμος Ηλιούπολης βρίσκεται στην 51η θέση σε σύνολο 67 Δήμων. bit.ly/3I7Jtoq <l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3I7Jtoq%3Ffbclid%3DIwAR2swrUq1en26QIyHB8KdWyUphgkUCS6bh_iXKXdwgQ57g3q7zxRoF3REmM&h=AT3P6bwlXvr9lThn2924uMzQlfIDCzNIW2n46FuImszLP5U3P3GIyjoDdGSB8JmV2qMX…[0]=AT0OP6T1mmhMvx9ErdISsqYBNTTa3ivgJfMxrTaOlsq7lqWbxaB9X8vZ-piEl3NjK9kp12iizZoFQ3XX0IpEF2Lyazq7PavRaohY5sIDUWqnancrhN2zsqsuLybr20WaAOiNg6H2YfyG5Ps3Mdnl6Q7ms6sYq08BNsZKC_8juOSyp39O3ZAjuFCDF93jierUqJzPUPeE> Το γεγονός αυτό επιβαρύνει με αυξημένα τέλη ταφής σύμμεικτων απορριμμάτων τον Δήμο (2.227.633 €) ,αφού ο δήμος Ηλιούπολης δεν έχει την έκπτωση που γίνεται σε Δήμους που έχουν βελτιώσει τις επιδόσεις τους στην ανακύκλωση. bit.ly/3OFW2ty <l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3OFW2ty%3Ffbclid%3DIwAR2KWhUz3L_AuuwmHxXtYGU9ItOMpZxRmMIu0fSrO2cdD-8AdCm5uEJLyKY&h=AT2XikJS4__3K61tzioHyF3w_HJ__ld1Mic4PtUvD-3H-uP5TsZw4C6vLrYuqJhRrWA5…[0]=AT0OP6T1mmhMvx9ErdISsqYBNTTa3ivgJfMxrTaOlsq7lqWbxaB9X8vZ-piEl3NjK9kp12iizZoFQ3XX0IpEF2Lyazq7PavRaohY5sIDUWqnancrhN2zsqsuLybr20WaAOiNg6H2YfyG5Ps3Mdnl6Q7ms6sYq08BNsZKC_8juOSyp39O3ZAjuFCDF93jierUqJzPUPeE> * Περιμένουμε την άμεση αξιοποίηση των καφέ κάδων ήδη από το τέλος Απριλίου. Δύο μήνες μετά, η ανακοίνωση του Απριλίου είτε φαίνεται αδικαιολόγητα επιπόλαιη είτε ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα.*


Share this Post