Προμήθεια εξοπλισμού στους μαθητές που έχουν ανάγκη.

H παράταξη «Η Πόλη που θέλω» με δελτίο τύπου στις 5 Απριλίου, ζητούσε από την δημοτική αρχή να προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες, ώστε να καταγράψει τις πραγματικές ανάγκες μαθητών των σχολείων της πόλης μας και να τους προμηθεύσει με τον απαραίτητο εξοπλισμό ,για να μπορέσουν να συμμετάσχουν στα προγράμματα τηλεκπαίδευσης. bit.ly/2xiECkp <l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2xiECkp%3Ffbclid%3DIwAR1xl-8IUZED4fy67Hy0bnx9iErotkEKX1irljBRGI945a2RihsaLVs6YNM&h=AT3NyyWjhGsjDOaTbavkMFZ0XdrFYte4D-HJKER2F1T0cTYq5KvPcx9VWEYqUB1QIBan…> Είχαμε προτείνει, η όλη διαδικασία να υλοποιηθεί μέσω των Σχολικών Επιτροπών, ο εξοπλισμός να παραδοθεί στην σχολική κοινότητα και να χρεωθεί σε κάθε σχολική μονάδα όπου θα γίνονταν η διάθεση στους μαθητές. Η κυβέρνηση με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Τεύχος A’ 84/13.04.2020 καθορίζει τον τρόπο καταγραφής των αναγκών, της προμήθειας του απαιτούμενου εξοπλισμού και της παροχής στους μαθητές. Συγκεκριμένα στο Μέρος ΣΤ σχετικά με διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών, Άρθρο εικοστό έβδομο ,Προμήθεια ψηφιακού εξοπλισμού από τις Σχολικές Επιτροπές για την υλοποίηση της εξ αποστάσεως διδασκαλίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 1. Οι Σχολικές Επιτροπές των δήμων μπορούν να προμηθεύονται κατάλληλο ψηφιακό εξοπλισμό που να επιτρέπει την υλοποίηση των δράσεων της εξ αποστάσεως διδασκαλίας των μαθητών των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς τους… 2. Η προμήθεια γίνεται μετά από αιτιολογημένο αίτημα του διευθυντή της οικείας σχολικής μονάδας, από το οποίο προκύπτει το απολύτως αναγκαίο πλήθος των φορητών συσκευών (laptops, notebooks, netbooks ή tablets) ή/και συνδέσεων διαδικτύου, οι οποίες απαιτούνται για τη στήριξη μαθητών που έχουν ανάγκη… Η παράταξή μας αναγνωρίζει ότι όλα τα παραπάνω κινούνται προς την θετική κατεύθυνση αντιμετώπισης του προβλήματος. Βεβαίως οι ανάγκες δεν περιορίζονται στον εξοπλισμό των μαθητών . Πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη ώστε να στηριχτούν και να βοηθηθούν, όσο το δυνατόν περισσότερο στο μέτρο του εφικτού, όλοι όσοι πλήττονται από την πρωτόγνωρη κρίση που βιώνουμε. Ο Δήμος καλείται να δράσει άμεσα και οργανωμένα, ώστε να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες διαδικασίες, για να μπορέσουν οι μαθητές να λάβουν σε σύντομο χρονικό διάστημα τον εξοπλισμό. Ελπίζουμε να έχει γίνει ήδη μία καταγραφή των αναγκών όπως είχαμε προτείνει, η οποία θα βοηθούσε στην επιτάχυνση των διαδικασιών. Το υπουργείο Εσωτερικών (και όχι το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων) ως το αρμόδιο για τα οικονομικά των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα καλυφθούν οι απαιτούμενες δαπάνες. Στο πρόσφατο δημοτικό συμβούλιο, ρωτήσαμε σχετικά με το αν και με ποιό τρόπο συνεχίζονται τα μαθήματα του κοινωνικού φροντιστηρίου. Σε κάθε περίπτωση οι μαθητές του πρέπει να συνεχίσουν να παρακολουθούν τα μαθήματά τους και να μην μείνουν αβοήθητοι. Η παράταξη “Η Πόλη που θέλω” θα σταθεί αρωγός στο πλευρό της διοίκησης σε θέματα που αφορούν την εκπαίδευση με προτάσεις, γνώμη και δράση σε κάθε προσπάθεια και όπου απαιτηθεί Προτρέπουμε και τις άλλες παρατάξεις να συνδράμουν στην προσπάθεια αυτή. Μπορεί να διαφωνούμε σε πολλά αλλά στο χώρο της εκπαίδευσης και εν μέσω κρίσης απαιτείται η συνεργασία όλων.


Share this Post