Οι εισηγήσεις των θεμάτων του δημοτικού συμβουλίου πρέπει να γνωστοποιούνται έγκυρα και έγκαιρα

Προς το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου και την Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου.
Οι προσκλήσεις για τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου και οι εισηγήσεις των θεμάτων, γνωστοποιούνται έγκυρα με οποιονδήποτε από τους τρόπους της παρ. 4 του Άρθρο 74 N. 4555/18 Αποτελεί συχνό φαινόμενο να μη γνωστοποιούνται εγκαίρως οι εισηγήσεις επί των θεμάτων τα οποία έρχονται προς συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο, με αποτέλεσμα οι δημοτικές παρατάξεις να καλούνται να λάβουν αποφάσεις ακόμα και για σημαντικά θέματα χωρίς να έχουν το χρονικό περιθώριο να τα εξετάσουν διεξοδικά από πριν με την δημοτική ομάδα τους αλλά και για την οικονομία χρόνου της συνεδρίασης . Στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου υπήρξαν δύο χαρακτηριστικά τα οποία επιβεβαιώνουν τα παραπάνω. Το πρώτο αφορά το θέμα της έγκρισης του ψηφίσματος για το άνοιγμα των σχολείων τον προσεχή Σεπτέμβριο. Η διοίκηση αντί εισηγητικού απέστειλε το ψήφισμα του Σωματείου Εργαζομένων χωρίς καμία δική της εισήγηση. Αναλώθηκαν πάνω από δύο ώρες συζήτησης και μετά από δέκα μέρες το Δημοτικό Συμβούλιο δεν έχει λάβει απόφαση επί του ψηφίσματος ,αφού ακόμη δεν έχουν καταλήξει όλες δημοτικές παρατάξεις στην τελική τους πρόταση. Το ίδιο συνέβη και με το θέμα της ανάπλασης της παιδικής χαράς της κεντρικής πλατείας. Η διοίκηση ζητούσε την έγκριση της πρότασης υποβολής συμμετοχής σε χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου αλλά και στην έγκριση της σχετικής μελέτης. Πλην όμως η μελέτη ούτε μας απεστάλη εγκαίρως αλλά και ούτε και παρουσιάστηκε ποτέ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στην ουσία μας ζητήθηκε να ψηφίσουμε κάτι χωρίς να το δούμε. Ένα άλλο φαινόμενο που έχει άμεση σχέση με όλα είναι οι πολύωρες συζητήσεις , αφού η μη έγκαιρη αποστολή των εισηγητικών έχει σαν αποτέλεσμα την μεγάλη και συνάμα εξαντλητική διάρκεια των συνεδριάσεων. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την προσφιλή τακτική της διοίκησης να προτάσσει θέματα για συζήτηση και να αναλώνεται πολύς χρόνος, αφήνοντας για το τέλος της συνεδρίασης σημαντικά θέματα για ψήφιση. Λόγω της κόπωσης και της μεγάλης διάρκειας αρκετοί δημοτικοί σύμβουλοι έχουν αποχωρήσει και δεν συμμετέχουν στις ψηφοφορίες. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της ανάπλασης της παιδικής χαράς που αναφέραμε παραπάνω. Ενώ υπήρχε ως θέμα στον προϋπολογισμό και στην αναμόρφωση του τεχνικού προγράμματος , το θέμα ήταν προς συζήτηση και ψήφιση στην αρχή της συνεδρίασης μαζί με τα άλλα δύο σχετικά θέματα αλλά τοποθετήθηκε το τέλος σχεδόν 20’ πριν την λήξη της συνεδρίασης. Η έγκαιρη αποστολή των εισηγητικών σε θέματα της διοίκησης του δήμου , θεωρείται αυτονόητη και προβλέπεται από το νόμο ώστε οι δημοτικές παρατάξεις να έχουν τον απαραίτητο χρόνο στη διάθεση τους να συζητήσουν και να προετοιμαστούν. Η νέα πρόσκληση για την σύγκληση συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβούλιου την Πέμπτης 28/5 έχει ήδη αποσταλεί χωρίς τα εισηγητικά των προς συζήτηση θεμάτων Η σειρά των θεμάτων είναι η ακόλουθη : 1. Συζήτηση για την αυθαίρετη κατασκευή πέριξ και άνω του παλαιού παρεκκλησιού του Προφήτη Ηλία 2. Συζήτηση για το ΣΜΑ Ηλιούπολης 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη χωροθέτηση δημοτικού κοιμητηρίου στο χώρο του ΚΥΤ. Θα μπορούσαν να αποτελούσαν ένα θέμα σχετικά με τον Υμηττό ,την πρόταση και στάση που θα έχει ο δήμος έναντι των θεμάτων που αφορούν το βουνό. Οι εξελίξεις τρέχουν, ειδικά αυτήν την περίοδο την οποία ψηφίζονται νόμοι , υπάρχουν ανακοινώσεις από τον ΣΠΑΥ , Δήμους και φορείς με θέματα που αφορούν τον Υμηττό. Με έντονο προβληματισμό και αγωνία περιμένουμε να δούμε τις εισηγήσεις της διοίκησης επί των θεμάτων που η ιδία επέλεξε. Το κρίσιμο θέμα για τις εν κρυπτώ συζητήσεις και μεθοδεύσεις για την δημιουργία κοιμητηρίου στο χώρο του ΚΥΤ έρχεται τρίτο σε σειρά, ενώ με την δημοσιότητα που έχει λάβει αναδεικνύεται σε μείζονος σημασίας και θα έπρεπε να συζητηθεί πρώτο . Όλα τα παραπάνω δηλώνουν έλλειψη σεβασμού προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και προχειρότητα στη λειτουργία του Δήμου. Αποτελούν απόδειξη ότι η έγκυρη και κυρίως έγκαιρη πληροφόρηση των μελών του κορυφαίου συλλογικού οργάνου του Δήμου μας παραμένει κενή περιεχομένου. Η διαφάνεια και η νομιμότητα αποτελούν αδιαπραγμάτευτες υποχρεώσεις της διοίκησης του Δήμου, της Εκτελεστικής Επιτροπής και του Προεδρείου του Δημοτικού συμβουλίου. Ενδεχομένως θα ακολουθήσετε την προσφιλή σας τακτική της απαξίωσης όποιου μέλους του δημοτικού συμβουλίου επιχειρήσει να ζητήσει τα αυτονόητα, δηλ. την ελάχιστη δυνατή και επιβαλλόμενη εκ του νόμου ενημέρωση πριν κληθεί να αποφασίσει για μείζονος σημασίας θέματα της πόλης μας. Σας καλούμε να σταματήσετε να επιδεικνύετε αυτήν την συμπεριφορά που δείχνει πόσο λάθος αντιλαμβάνεστε την εφαρμογή της δημοκρατικής και διαφανούς λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά και του Δήμου γενικότερα.


Share this Post